De Spaanse ministerraad heeft het Koninklijk Decreet om slachthuizen te verplichten beveiligingscamera´s te installeren, goedgekeurd. Hiermee zou er een betere controle staan op het dierenwelzijn. “Het is een kwaliteitskeurmerk”, aldus het ministerie van Consumentenzaken. Spanje is het eerste land in de EU dat deze maatregel treft.

videobewaking
Verplichte videobewaking in Spaanse slachthuizen| Foto: publiek domein

Dinsdag heeft de ministerraad het Koninklijk Decreet goedgekeurd dat maatregelen vastlegt ter garantie van het dierenwelzijn in slachthuizen. Faciliteiten van grote en kleine omvang moeten voortaan zijn voorzien van videobewakingscamera´s. Met ingang van de publicatiedatum van het besluit in het Staatsblad, krijgen grote slachterijen een periode van een jaar om zich aan de nieuwe norm aan te passen. Kleinschalige voorzieningen krijgen hiervoor een periode van twee jaar. Onder kleinschalig vallen bedrijven met maximaal tweeduizend slachtingen van veedieren per jaar.

De videocamera´s zullen worden geplaatst in verschillende ruimtes. Hierbij gaat het met name om plaatsen waar levende dieren zich bevinden. Bijvoorbeeld losplaatsen, rijgangen, en gebieden waar het vee wordt verdoofd en bloederige activiteiten worden uitgevoerd. Terreinen die buiten de regel vallen zijn de wachtruimtes voor veetransport. Wel moeten de bedrijven deze wachttijden registreren.

De slachterijen zijn verplicht het beeldmateriaal dertig dagen te bewaren, voordat het gewist mag worden. Langer indien er onregelmatigheden zijn vastgelegd op de beelden. Uiteraard zijn zij ook vereist toegang te verlenen tot het beeldmateriaal aan inspectiediensten. Het zou gaan om in totaal ongeveer zevenhonderd slachthuizen in het land.

Extra garantie

Het keurmerk van de slachthuizen is eveneens een zogenaamde kwaliteitszegel van het vlees dat afkomstig is uit deze voorzieningen. Daarom zijn de nieuwe maatregelen niet alleen aangemoedigd door dierenwelzijnsorganisaties, maar ook door verenigingen van vleesproducenten en consumentenverenigingen. Vanuit commercieel perspectief kunnen deze laatste groepen voortaan dankzij deze kwaliteitszegel de klant garanderen van voedselveiligheid.

Vanuit het perspectief van dierenwelzijn, is er een duidelijke verbetering wat betreft de omgang van dieren. Zo zal er in het geval van vogels en varkens bijvoorbeeld een extra controle worden uitgevoerd tijdens het broeiproces. Camera´s moeten voortaan het broei registreren om te verifiëren dat de dieren geen tekenen van leven meer tonen.

Dubbel gevoel

Slachthuis en dierenwelzijn zijn twee begrippen die niet gauw met elkaar verbonden worden. Toch vinden steeds meer Spanjaarden dat vee een betere behandeling en zorg moet krijgen voorafgaande aan het massaal slachten van dieren die in deze vleesfabrieken plaatsvindt. De bewustwording omtrent het dierenwelzijn is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid in het Iberische schiereiland.

Tot op heden krijgt het vlees- en melkvee het zwaar te verduren. Ook deze laatste groep komt in het slachthuis terecht nadat het enkele jaartjes de mens van zuivel heeft voorzien. Veedieren worden regelmatig geschopt, geslagen, geprikt en uitgescholden. Soms worden zij zelfs gedeeltelijk of geheel onverdoofd geslacht. Daarom is de nieuwe maatregel een grote stap in de goede richting.

Dierenleed en vervuiling door varkensfabrieken in Spanje

Guillermo Moreno, directeur van dierenwelzijnsorganisatie Equalia bekritiseert echter de late invoering van de nieuwe norm. Zijn organisatie heeft de afgelopen jaren undercoveronderzoek gedaan in slachthuizen en beeldmateriaal naar buiten gebracht waarop ernstig dierenleed te zien was. Zowel op het gebied van dierenwelzijn als van voedselveiligheid. Ondanks dat hij positief is over het Koninklijk Decreet, vindt hij dat een onafhankelijke instantie de beelden zou moeten controleren, en niet de eigenaren zelf.

Guillermo Moreno:

“Maar dit is slechts een eerste stap.”

Invoering wereldwijd

Engeland, Israël en Schotland waren de eerste landen die slachthuizen verplichtten videobewakingscamera´s te installeren ter controle op het dierenwelzijn. Spanje is het eerste land in de Europese Unie die deze maatregel invoert. Sommige verenigingen van vleesproducenten in Spanje hadden al een eigen keurmerk ingevoerd met vergelijkbare vereisten als het Koninklijk Decreet; waaronder de installatie van beveiligingscamera´s. Maar de nieuwe norm zal de uitvoering van extra controles mogelijk maken.

Rafael Escudero, secretaris-generaal voor Consumentenzaken:

“Deze maatregel werd geëist door consumentenorganisaties en door verenigingen voor dierenwelzijn. Maar ook door de industrie die (voedsel)kwaliteit wil.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools