De Sallandse Heuvelrug is het enige gebied in ons land waar deze hoenders nog voorkomen. Maar ook de populatie in dit Nationale Park neemt af. Daarom ziet de provincie Overijssel er geen heil meer in nog verder te gaan met het reddingsplan en stapte Gedeputeerde Staten woensdag naar het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie.

Korhoen
©IVNVechtplassen.org

Dit om toestemming te vragen om daadwerkelijk te stoppen met het plan. Momenteel is er nog wel het voornemen om extra hanen uit te zetten, echter denkt de provincie niet dat dit een grote invloed zal hebben. Vorig jaar leefden er nog slechts een handvol hanen op de Heuvelrug. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben nog gepoogd de populatie te behouden door akkers aan te leggen om zo een gevarieerder voedselaanbod te creëren, helaas had dit niet het gewenste effect.

Vorig jaar april leefden er nog maar 5 korhanen op de Sallandse Heuvelrug en uitte Jaap Dirkmaat (Das en Boom) plannen juridische stappen te ondernemen om staatssecretaris Bleker via de rechter aan zijn Europese beschermingsplicht te houden. Het Nationaal Park was op dat moment al het enige gebied dat nog een populatie van circa 20 wilde korhoenders herbergde. Op de Hoge Veluwe werden half tamme korhoenders uitgezet . Het verleden had echter aangetoond dat de Heuvelrug veelbelovender was, maar dan moest er nog wel heel wat gebeuren. De heide zou intensief onderhouden moeten worden, dit zou niet alleen gunstig zijn voor het korhoen maar ook voor andere typische heidesoorten zoals de wulp, de geelgors en de boomleeuwerik. Ook een uitbreiding van het leefgebied is nodig. Dit alles staat echter in schril contrast met de bezuinigingen die Bleker door wil voeren.

©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils