Een Franse non-gouvernementele organisatie is een juridische procedure begonnen tegen de Franse staat wegens ‘het falen van de veterinaire diensten’. De aanleiding is het publiceren van valselijk geruststellende inspectiebevindingen door dierenartsambtenaren nadat er undercoverbeelden zijn vrijgegeven waarop te zien is dat varkens op deze varkensboerderij onder erbarmelijke omstandigheden leven.

Franse varkenshouderij
Ernstige misstanden op ‘goedgekeurde’ Franse varkenshouderij | Foto: Animal People Forum/flickr

Ernstige dierenmishandeling

Afgelopen december bracht de Franse dierenwelzijn organisatie L214 undercoverbeelden uit van erbarmelijke en dieronterende omstandigheden op een varkenshouderij in het Franse departement Allier. De beelden toonden ernstige en betreurenswaardige mishandelingen van varkens en varkenskannibalisme. De varkensboerderij levert aan Herta Frankfurter, dat deels in handen is van levensmiddelenproducent Nestlé. Naar aanleiding van deze beelden startte de regionale instanties van Allier een onderzoek. Allier heeft de varkensfokker echter vrijgesproken van alle beschuldigingen en mishandelingen. De verklaring luidt:

“Over het algemeen concludeert de inspectie dat de boerderij in goede staat verkeert en dat er geen grote tekortkomingen zijn. De inspectie heeft geen grote gevallen van non-conformiteiten aan het licht gebracht en de kleine of gemiddelde afwijkingen zijn in een formele kennisgeving aan de boerderij medegedeeld op 17 december, met het verzoek om deze tekortkomingen te corrigeren.”

De woordvoerder voegde eraan toe dat na een bezoek van de inspecteurs, de exploitant inderdaad heeft aangetoond dat hij corrigerende maatregelen zou treffen. Watergeefapparatuur en verrijkingsmaterialen zouden worden geïnstalleerd, vloerroosters zouden worden vervangen en het aantal varkens per hok zou worden gereduceerd. 

Valselijke geruststelling

Opnieuw zijn er undercoverbeelden opgedoken van dezelfde varkenshouderij, waarvan wordt gezegd dat ze in januari jongstleden zijn gefilmd. De beelden tonen nog steeds omstandigheden aan van varkens die vergaan van de pijn. De Franse wetgeving werd op veel fronten overtreden, aldus L214. Hierbij gaat het onder andere over de afwezigheid van hooi, stro of ander strooisel, het gebrek aan water, de aanwezigheid van varkens met gedecoupeerde staarten en het gebruik van ongeschikte vloeren. De EU-wetgeving inzake het welzijn van varkens schrijft voor dat varkens permanent toegang moeten hebben tot wortelmateriaal en dat het couperen van staarten verboden is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De Franse veterinaire ambtenaren worden beschuldigd van het publiceren van valselijke geruststellende inspectiebevindingen in reactie op de recente undercoverbeelden. Op basis hiervan onderneemt L214 juridische stappen. In een verklaring zei L214:

“In tegenstelling tot wat de veterinaire diensten beweerden in een persbericht van 16 december 2020, schendt de varkenshouderij nog steeds de voorschriften op een groot aantal punten: het systematisch afsnijden van staarten, het niet behandelen van gewonde dieren, het gebrek aan water, het gebrek aan materiaal om de varkens te huisvesten en het niet repareren van het dak dat is ingestort in één van de gebouwen. De gemakkelijk waarneembare non-conformiteiten zouden moeten worden opgemerkt en worden bestraft.”

Opschorting opgeheven

L214 beweert dat de valselijke inspectiebevindingen ertoe hebben geleid dat Herta de varkensfokker weer als leverancier van varkens heeft toegestaan, nadat Nestlé de boerderij had verbannen uit de leveringsketen. De aanleiding hiervoor was dat de Engelse supermarktketen Waitrose de verkoop van Herta producten opschortte. Ook Waitrose heeft de opschorting opgeheven en is weer opnieuw met Herta producten bevoorraad. In een verklaring vertelt een woordvoerder van Herta:

“De boerderij werd geschorst uit de Herta toeleveringsketen na de beschuldigingen in december. Er werd onderzoek uitgevoerd, inclusief een audit die ter plaatse door de Franse autoriteiten werd uitgevoerd. Die ontdekten dat er geen grote non-conformiteiten waren en de boerderij voldoet aan de wettelijke en nationale normen. De boerderij is daarom terug als leverancier.”

Waitrose heeft aangegeven dat Herta opnieuw is geschorst na de recentste undercoverbeelden en dat ze een onderzoek gaan instellen. Andere grote Britse supermarktketens hebben de varkensvleesproducten van Herta nog steeds op voorraad.

Bezorgde dierenartsen

Dierenartsen die door de Guardian zijn benaderd om de undercoverbeelden te bestuderen, waren na het kijken erg bezorgd. Vicky Bond, een Britse dierenarts en directeur van Human League, beschreef de omstandigheden van de varkens als beledigend: 

“Britse consumenten weten vaak niet dat er producten worden geïmporteerd die niet onder de Britse dierenwelzijnswetgeving vallen.”

Alfonso Senovilla Labrador, een Spaanse dierenarts bij het ambtenarenapparaat, zei op persoonlijke titel:

“Alhoewel de video niet zo slecht was als sommige die ik heb gezien, is er toch sprake van verschillende welzijnsschendingen.”

Senovilla merkte ook op dat de stallen van de varkens in buitengewoon vervuilde toestand verkeerden.  Walter Sánchez-Suáres, dierenarts en directeur van de Amerikaanse dierenorganisatie Mercy for Animals, was getroffen door de slechte hygiëne, de ontoereikende vloer en het schijnbaar systematisch couperen van staarten, een procedure die hij als zeer pijnlijk beschrijft:

“Het couperen van de staart is bedoeld om te voorkomen dat varkens elkaar in de staarten bijten als gevolg van de stress die ze ervaren. Stress wordt meestal veroorzaakt door slechte omgevingsomstandigheden en managementpraktijken. De schijnbare tekorten aan water en verrijkingsmaterialen – materialen die bedoeld zijn om de verveling van varkens te verlichten – hadden op deze boerderij moeten worden opgemerkt als niet conform de Europese wetgeving.”

Bron:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman