Op een pluimveebedrijf in het dorp Boven-Leeuwen in Gelderland is vogelgriep aangetroffen. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden bijna 300.000 kippen afgemaakt.

Gelderland
300.000 legkippen afgemaakt|Foto: CIWF/flickr

48.000 leghennen van het getroffen pluimveebedrijf worden gedood, alsmede 248.000 kippen van drie boerderijen in een straal van 1 kilometer. Zondag werd ook op een pluimveehouderij in Friesland vogelgriep aangetroffen. De 28.500 leghennen van het getroffen bedrijf worden afgemaakt.

Vervoersverboden en ophokplicht
In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Boven-Leeuwen liggen nog zes andere pluimveebedrijven. Momenteel wordt er onderzocht of ook daar vogelgriep heerst. Staatssecretaris van Dam heeft een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 km rond de getroffen een boerderij afgekondigd.

Eind november werden net over de Duitse grens in Nedersaksen ruim 100.000 kippen en kalkoenen gedood vanwege een uitbraak van vogelgriep. Ook in Biddinghuizen is vogelgriep aangetroffen. Hier werden 190.000 eenden afgemaakt. Sinds begin november geldt er een ophokplicht voor pluimvee.

Zondebok
Ook in Polen, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannië heerst vogelgriep. Net als in 2014, toen er in Nederland een uitbraak was van vogelgriep, lijkt het er ook nu weer op dat wilde vogels als schuldige naar voren worden geschoven. Dit is riskant, omdat het massaal aanwijzen van wilde vogels als zondebok immers de aandacht afleidt van de intensieve veehouderij, die zelf een belangrijke bijdrage levert aan het probleem. Compassion in World Farming berichtte in 2014 al dat in Nederland de aandacht onevenredig wordt gericht op wilde vogels als mogelijke veroorzakers van de besmetting met vogelgriep.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor