Provincie Gelderland maakt het jagers nog gemakkelijker om edelherten af te schieten. Kunstlicht, geluidsdempers en nachtkijkers zijn tot oktober toegestaan bij de jacht. De Partij voor de Dieren Gelderland vindt het bizar dat de provincie voor het doden van herten kiest. In plaats van afschot kan het huidige raster om de percelen erhoogd worden, waardoor herten geen toegang op de landbouwgrond meer hebben en schade wordt voorkomen.

Edelhert vogel
Foto: Joe Cleere via photopin cc

Een aantal jaar geleden stelde de provincie een aantal landbouwenclaves op de Veluwe open voor herten om de aantallen te bevorderen. Het aantal edelherten is de afgelopen jaren gegroeid. Volgens de provincie is de landbouwschade en het aantal aanrijdingen met herten nu te hoog, en de dieren moeten bestreden worden. Om dit gemakkelijker te maken worden nu extra hulpmiddelen bij de jacht, zoals nachtkijkers en geluidsdempers, toegestaan. Het jachtseizoen is ook verlengd tot oktober 2014. De dieren mogen dus ook tijdens de zoogtijd én het toeristenseizoen bejaagd worden met de extra jachtmiddelen. Normaal mag er van maart tot september niet op edelherten gejaagd worden.

De Partij voor de Dieren vindt het absurd en meedogenloos dat wordt gekozen voor deze dieronvriendelijke oplossing. In het verleden is het hekwerk om de percelen waar de edelherten aan de gewassen vreten verlaagd van 2 naar 1 meter, waardoor edelherten met gemak over de afrastering kunnen springen. Een voor de hand liggende oplossing is dan ook om het raster te verhogen, zodat de herten geen toegang meer hebben tot de landbouwgronden. Dieren die zijn aangeschoten, niet goed geraakt maar wel gewond, zijn s ’nachts niet gemakkelijk te vinden. Bovendien verhoogt nachtelijk afschot de onveiligheid in en rond bossen.

In juni 2013 hebben we al gevraagd waarom de verlaagde rasters rond de landbouwgronden niet weer verhoogd kunnen worden, omdat er teveel schade aan gewassen zou zijn. De provincie gaf toen aan dat er op de Veluwe wordt gewerkt aan ontsnippering en ontrastering, om het leefgebied van dieren te vergroten. leefgebieden vergroten, maar tegelijkertijd populaties beperken door afschot is in onze ogen krom beleid. De fractie zal deze dieronvriendelijke keuze tijdens de Statenvergadering op 26 februari aan de orde stellen.

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.