In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft de Dierencoalitie de Dierenkieswijzer gelanceerd. De Dierenkieswijzer helpt kiezers om een diervriendelijke keuze te maken op 18 maart. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken. De Dierencoalitie wordt gevormd door zeventien dierenbeschermingsorganisaties.

Dierenkieswijzer

Verdeeldheid
De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij. De politieke partijen zijn echter verdeeld over een aantal onderwerpen, zoals de bouw van megastallen en de omgang met de ganzenpopulaties in de provincies. Voorzitter van de Dierencoalitie, Dirk-Jan Verdonk:

“Sommige partijen pleiten voor meer ruimte voor ganzen, andere zien liever afschot. Ook mogen koeien van sommige partijen best het hele jaar op stal blijven staan”.

Kattenoverschot
Het afschieten van zwerfkatten om het kattenoverschot terug te brengen, kan volgens de Dierenkieswijzer op weinig steun rekenen van de politieke partijen. Verdonk:

“Jaarlijks worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. De Tweede Kamer heeft in 2013 al om een verbod op afschot gevraagd, maar deze praktijk gaat onverminderd door”.

Een diervriendelijke en effectieve manier om het aantal zwerfkatten te verminderen, is het castreren en terugplaatsen van de dieren, zo stelt de Dierencoalitie. De provincies kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Diervriendelijke keuze
De Dierenkieswijzer maakt de dierenwelzijnsstandpunten van politieke partijen inzichtelijk aan de hand van dertien stellingen. De partijen hebben hiervoor zelf de antwoorden aangeleverd. De onderwerpen variëren van hengelsport tot ontsnapte exotische huisdieren. Verdonk:

“Hoe burgers stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is voor veel dieren in Nederland letterlijk een zaak van leven of dood. De Dierencoalitie roept daarom iedereen op om ook aan de dieren te denken in het stemhokje”.

Persbericht Dierenkieswijzer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.