Het aantal nertsenfokkerijen in België is sinds 2009 gestegen. De Vlaamse regering heeft 7 nieuwe nertsenkwekerijen een milieuvergunning gegeven. Hierdoor komt het aantal nertsenfokkerijen in België op 19. Een reden voor deze toename kan zijn dat Nederlandse nertsenfokkers uitwijken naar onze zuiderburen, nu zij tot 2024 de tijd krijgen om hun fokkerijen te sluiten.

Nertsenfokkerij
Nertsenfokkerij ©Gaia 

Zo kwamen er in West-Vlaanderen drie nertsenfokkerijen bij die samen 66.000 nersten houden. Dit is de helft van het aantal nertsen dat er sinds 2009 in totaal bijkwam. Er liggen plannen op tafel voor nog meer nertsenfokkerijen in West-Vlaanderen, waar al 160.000 nertsen gehouden worden. Het merendeel van de Belgische bevolking is niet blij met deze ontwikkeling, omdat deze veel overlast met zich mee brengt en vanwege het dierenwelzijnaspect.

Ondanks deze berichten wordt er hard gewerkt om te streven naar een volledig bontverbod in Europa. Eind 2012 voerde de Eerste Kamer in Nederland het verbod op het fokken van nertsen voor de bontindustrie in. Begin maart volgde Slovenië dit voorbeeld. Nederland neemt hierin een prominente plaats als derde grootste wereldproducent van bont. Inmiddels zijn in landen als Oostenrijk, Groot Brittannië en Kroatië dit verbod al van kracht.

Dankzij het Belgische verbod op honden- en kattenbont is er een Europees verbod gekomen op deze bontsoort in 2008. Ook in het proces naar het Europese verbod op zeehondenbont speelde België een belangrijke rol. Nu België zelf een grote producent van bont lijkt te worden, lijkt de Belgische regering een ander standpunt in te nemen. Doordat de vraag naar bont de laatste jaren is toegenomen, wil België de productie hiervan in eigen hand houden. Zij beweert dat je moet voorkomen dat de productie van bont zich gaat verplaatsen naar continenten waar dierenwelzijn helemaal geen prioriteit heeft.

Een verbod op pelsdierfokkerijen alleen is dus niet voldoende. Er moet op Europees niveau ook een verbod op de verkoop van bont komen. Organisaties als Vier Voeters en Bont voor Dieren voeren om deze reden dan ook campagnes om bekende modemerken er van te overtuigen dat bont, dus dierenleed, niet meer van deze tijd is.

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker