Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht. Ook is het niet strijdig met de vrijheid van religie aangezien de grondrechten van gelovigen niet worden geschonden. In Nederland geldt een verbod voor het slachten van dieren zonder verdoving, met een uitzondering voor de religieuze slacht.

onverdoofd slachten
EU-hof: verbod op onverdoofd slachten is wel toegestaan | Foto: Pixabay

Sinds 2019 is het onverdoofd ritueel slachten van dieren in Vlaanderen verboden. Joodse en islamitische verenigingen stapten vervolgens naar het Grondwettelijke Hof van België. Zij beriepen zich op de vrijheid van godsdienst om dieren onverdoofd te kunnen blijven slachten, omdat hun religie dat zou voorschrijven.

In september erkende advocaat-generaal Gerard Hogan dat dieren tijdens de onverdoofde slacht “pijn, spanning of lijden” te verduren hebben. Echter stelde hij ook dat de EU-wetgeving ruimte biedt voor het religieus slachten van dieren. Het verbod in Vlaanderen was, volgens hem, in strijd met de Europese regels voor godsdienstvrijheid. Het Europees Hof legt nu dit advies naast zich neer en stelt dat de rituele slacht weliswaar onder de vrijheid van godsdienst valt, maar dat het verbod op de onverdoofde rituele slacht, zoals in Vlaanderen geldt, legaal is. Volgens het hof is er een evenwicht mogelijk tussen de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen en het belang van het waarborgen van het welzijn van dieren.

Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, twittert:

“Wij schrijven vandaag geschiedenis. Dit betekent dat nu in heel Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten.”

Verbod in vijf Europese landen

Jaarlijks worden meer dan een miljoen koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, geiten en kippen op een verschrikkelijke manier onverdoofd geslacht. Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties tonen aan dat onverdoofd slachten leidt tot ernstig dierenleed. Het verbod op onverdoofd slachten bestaat ook al enkele jaren in vijf Europese landen, waaronder Denemarken en Zweden. In Nederland ligt voor de tweede keer een wetsvoorstel klaar, om de uitzondering onverdoofd te mogen slachten vanuit religieuze overwegingen eindelijk uit de wet te krijgen.

Wij blijven ook vechten om een einde te maken aan de onverdoofde slacht. Laat nu je stem horen, als je dat nog niet gedaan hebt, en teken onze petitie. Namens de dieren bedankt!

Petitie: Verbied onverdoofd slachten!

Bronnen:

Karen’s blog: Dat verbod op onverdoofd slachten komt er!

©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.