Jagers krijgen van de provincie Gelderland toestemming om met onder andere geluidsdempers en kunstlicht op edelherten op de Noordwest-Veluwe te jagen. Volgens de provincie is de kudde herten enorm gegroeid en onder het mom dat de dieren aanrijdingen en landbouwschade veroorzaken zijn ze nu vogelvrij verklaard.

Edelherten in de sneeuw
Edelherten in de sneeuw | Foto: Vildaphoto.net | Yves Adams

Er leven op dit moment zo’n 550 edelherten. Het is niet toegestaan om kunstmiddelen te gebruiken bij de jacht maar volgens de provincie zijn de internationale verdragsbepalingen hierover recent gewijzigd. Tot 15 maart mag er op de dieren geschoten worden.

De Faunabescherming gaf PiepVandaag.nl de volgende reactie op het nieuws:

Kunstlicht en geluiddempers zijn niet voor niets door de Benelux aangewezen als verboden middelen. Het gaat om middelen die stroperij in de hand werken, aangezien er ’s nachts mee kan worden gewerkt.

De provincie Gelderland geeft nu toch toestemming om deze verboden middelen extra in te zetten bij het schieten van edelherten. De internationale regelgeving is hierover helemaal niet gewijzigd. De Nederlandse overheid heeft alleen aan de Benelux gevraagd of zij hier een uitzondering op mag maken. De Benelux heeft hier tot op heden GEEN toestemming voor gegeven.

De provincie stelt dat deze middelen nodig zouden zijn om de aantallen edelherten in de hand te houden.

Dat is onzin. Elk jaar schieten de jagers honderden edelherten dood en elke jaar groeit de populatie met dezelfde snelheid weer aan. De aantallen hoeven helemaal niet in de hand te worden gehouden.

Er zijn prima alternatieve oplossingen om landbouwschade te voorkomen en de kans op aanrijdingen te beperken.

De provincie probeert met ecoducten en het verwijderen van rasters juist om meer gebieden toegankelijk te maken voor deze dieren. Dat is prima. Als er dan landbouwgronden zijn, waar deze dieren niet mogen foerageren, dan kan dit eenvoudig worden voorkomen door een raster rondom deze percelen te plaatsen.

Om de kans op aanrijdingen te beperken is het vooral van belang om de verkeerssnelheid te verlagen en ervoor te zorgen dat het zicht langs de weg niet wordt belemmerd door hoge vegetatie. Bovendien is het belangrijk dat verkeersdeelnemers gewaarschuwd worden en bijvoorbeeld weten dat na het oversteken van een hert er vaak nog meer volgen, zodat ze tijdig kunnen reageren.

Bron: ANP ©PiepVandaag.nl