Comité Dierennoodhulp heeft samen met Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood opnieuw aangifte gedaan van dierenmishandeling en overtreding van de Wet dieren, door de Kallemooi-commissie van Schiermonnikoog. Reden is dat de commissie op zaterdagavond 19 mei 2018 voor het vermaak een haan eenzaam in een mand heeft laten opsluiten ter ‘opleuking’ van het Kallemooifeest en deze drie dagen lang aan een ruim 18 meter lange mast heeft laten hangen.

aangifte
De haan van Kallemooi 2014 wordt na 3 dagen aan het publiek getoond | Foto: screenshot video Omrop Fryslân/YouTube

De haan werd hierdoor zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast, waarmee de Wet dieren en het Besluit houders van dieren werden overtreden. Dat de haan door de opsluiting onnodig veel angst en stress had staat buiten kijf.

Onnodig
Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten hield via een camera in de mand, zijn maatregelen die er slechts op gericht waren om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uitkwam. Stress en angst had het dier er niet minder door. Ook het in een optocht van een groep kinderen dragen van de haan, nadat hij na drie dagen opsluiting uit de mand werd gehaald, gaf het dier onnodige angst en stress. Sandra van de Werd namens de dierenorganisaties:

“Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan.”

aangifte
Kindertekeningen in plaats van een levende haan | Foto: Mayla, 5 jaar, Almere #helpdehaan ©AnimalsToday.nl

Het gaat de dierenorganisaties niet alleen om het welzijn van de haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. De dierenorganisaties zullen blijven doorgaan met actie voeren tegen deze dierenmishandeling voor vermaak.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
De eerdere aangifte tegen de Kallemooi-commissie van de verenigde dierenorganisaties had betrekking op het precies op dezelfde wijze opsluiten van een haan in een mand en ophangen aan een mast voor 3 dagen rond Pinksteren in 2017. Op de sociale media hebben mensen massaal hun afschuw uitgesproken over deze middeleeuwse omgang met dieren.

Doe ook aangifte
Wil jij ook iets doen voor de haan van Schiermonnikoog? Doe dan net zoals de dierenorganisaties schriftelijk aangifte. Stuur een mail naar dierennoodhulp@hotmail.com en je krijgt de aangiftedocumenten toegestuurd.

Persbericht Comité Dierennoodhulp