Search Results for "velduil"

velduil
Binnenland, Kort, Nieuws

Velduil broedt op veel plekken in nederland 

Het gaat goed met de velduil in Nederland. In verschillende weidevogelgebieden in Friesland, Utrecht en Overijssel zijn veel broedende velduilen waargenomen. De waarnemingen zijn zeer bijzonder, omdat de velduil doorgaans alleen nog maar op de Wadden broedt, met jaarlijks tussen de 22 en 27 broedparen….

velduil
Binnenland, Kort, Nieuws

Velduil gaat de goede kant op 

De aantasting van het leefgebied in Europa heeft de aantallen van Velduilen sterk achteruit doen gaan. Sinds de jaren vijftig nam het aantal hard af. In totaal zijn er nog zo’n 10 à 30 paartjes in Nederland over. Maar er is nu een omslag in…

blauwborst
Binnenland, Kort, Nieuws

Moerasvogels bedreigd door nieuw mestbeleid 

Slechte waterkwaliteit door nieuw mestbeleid vormt een bedreiging voor Nederlandse moerasvogels. En niet alleen vogels in moerassen, ook insecten en amfibieën zijn het slachtoffer van het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Er komen te veel meststoffen in het oppervlaktewater…

Buitenland, Kort, Nieuws

Inbeslagname 32 bijzondere roofvogels 

In het Natuurhulpcentrum in het Limburgse Opglabbeek (België) verblijven sinds een week 32 roofvogels. Deze vogels zijn in beslag genomen bij een roofvogelkweker in Sint-Laureins. Schuldig aan illegale activiteiten Al sinds 2008 liep er een procedure tegen vogelkwekerij Merlin Zoo en in eerste instantie werd…

Grauwe kiekendief
Binnenland, Kort, Nieuws

2014: een goed jaar voor vogels 

2014 gaat niet alleen de boeken in als een warm jaar, dit jaar is ook het jaar van de vele muizen, de vele velduilen en van nóg meer zilverreigers. 2014 is een goed vogeljaar. Hier volgen een paar hoogtepunten: Veel vogels profiteerden van de zachte…

Oehoes
Binnenland, Kort, Nieuws

Meer dan 70 dode dieren aangetroffen in woning 

In Hoogeveen heeft de politie in een woning tientallen ingevroren en opgezette dieren aangetroffen. Een deel van de dieren staat op de lijst van beschermde diersoorten.  Zo werden er een Afrikaanse velduil, een oehoe en verschillende sneeuwuilen gevonden. Zo’n zeventig andere dieren waren ingevroren waaronder…

Lepelaar
Binnenland, Kort, Nieuws

Aantal broedvogels Waddenzee daalt nog steeds 

In de Waddenzee hebben de broedvogels het erg moeilijk. In de afgelopen twintig jaar is de populatie enorm achteruit gegaan. Sommige soorten vogels, zoals bijvoorbeeld de lepelaar, gaan de komende jaren ook niet in aantal toenemen. Dit trieste resultaat blijkt uit een studie van Vogelstrekstation…

boedseizoen
Binnenland, Nieuws

Zeer succesvol broedseizoen uilen 

De uilenwerkgroepen in ons land hebben het nog steeds erg druk met het beheren van nestkasten voor onder andere kerkuilen, ook nu de zomer zijn eind nadert. Doordat er dit jaar erg veel muizen zijn, is bijvoorbeeld het aantal broedende kerkuilen flink gestegen. Nesten zijn…