De Amerikaanse zeearend is bezig aan een opmars in Amerika. Sinds 2009 zijn deze roofvogels in aantal meer dan verviervoudigd. Waar er in de jaren ’70 van de vorige eeuw nog maar 417 rondvlogen, zijn dat er nu maar liefst 316.700.

Amerikaanse zeearend
Amerikaanse zeearend terug van weggeweest | Foto: publiek domein

Het nationale symbool van Amerika is weer overal te bewonderen. Aan het einde van de twintigste eeuw was de zeearend met uitsterven bedreigd. Hun reputatie als eenden- en ganzenmoordenaars zorgde ervoor dat ze werden vergiftigd en doodgeschoten. Boeren beschermde hun land en andere kleine dieren tegen deze roofdieren. Door de Endangered Species Act is dat een stuk lastiger geworden. Onderzoekers hebben door die wet de vermenigvuldiging goed in kaart kunnen brengen. Samen met vernieuwende technieken en extra beschikbaar materiaal zijn ze er in geslaagd de zeearenden beter in de gaten te houden.

Tevens kregen ze goedkeuring om jongere dieren en roofvogels mee te tellen die geen nest hadden, maar zich wel door het gebied bewogen. Dit resulteerde in een meer accurate telling. Bovendien waren er in 2019 nog eens 71.000 nestelende paren die kleintjes verwachtten. Meestal leggen Amerikaanse zeearenden 1 tot 3 eieren per jaar, maar niet alle kuikens overleven de omstandigheden waarin ze worden geboren. Dat is waarom het goede nieuws dat de soort in aantal is verviervoudigd ook zo positief en hard nodig.

Amerikaanse zeearend
Amerikaanse zeearend | Foto: publiek domein

Amerikaanse zeearend niet meer bedreigd

Vanaf 2007 is de Amerikaanse zeearend van de lijst van bedreigde diersoorten verdwenen. Dit is te danken aan de Endangered Species act die in Amerika van kracht is. De wet die in 1973 werd aangekondigd door toenmalige president Richard Nixon, zorgt ervoor dat bepaalde dieren worden beschermd en gecontroleerd op aantallen. Zonder deze wet zouden de bultrugwalvis en slechtvalk al uitgestorven zijn. Deb Haaland, minister van Binnenlandse Zaken in Amerika laat weten:

“De groei in aantal van de Amerikaanse zeearend is een moment om na te denken over het belang van de Endangered Species Act, een essentieel instrument bij de inspanningen om de wilde dieren van Amerika te beschermen.”

Amerikaanse zeearend
Foto: publiek domein

Sinds het invoeren van de Endangered Species Act zijn er 1.650 dieren toegevoegd aan deze lijst, waarvan er 47 weer vanaf zijn gegaan, waaronder de zeearend. Donald Trump heeft ervoor gezorgd dat deze belangrijke wet op belangrijke punten verslapte. Hierdoor kon er onder meer weer gejaagd worden op wolven. President Joe Biden heeft in een positieve en krachtige tweet laten weten dat:

“Decennialang beschermt de Endangered Species Act onze meest kwetsbare dieren in het wild tegen uitsterven. Nu wil president Trump het allemaal weggooien. In een tijd waarin de klimaatverandering onze planeet naar de rand duwt, moeten we de bescherming versterken – niet verzwakken.”

Amerikaanse zeearend
Foto: publiek domein

In Nederland is er een soortgelijke wet van kracht. Door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden er onderzoeken gedaan naar diersoorten en hun aantallen. Alle uitgestorven en met uitsterven bedreigde diersoorten komen op de Rode Lijst. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van Economische Zaken. Uit deze Rode Lijst blijkt dat 41 procent van de amfibieën en 33 procent van koraalrif wordt bedreigd. Ook de velduil, hamster, damhert, otter en tuimelaar zijn bedreigde diersoorten in Nederland.

velduil
Velduil | Foto: Henny Cuper/flickr

Beschermen en ondersteunen

In de Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, een akkoord van de gehele EU, staat dat alle leden zich moeten richten op het beschermen van bedreigde diersoorten en de leefomgevingen ondersteunen waar mogelijk. Door corona zijn er meer mensen in de natuur en verstoren ze zo het broedseizoen van veel dieren. In deze wet staat dat de overheid hier verantwoordelijk voor is en iets aan zou moeten doen. Er is daarnaast een hele waslijst aan uitzonderingen, wat het lastig maakt om de bedreigde diersoorten op nummer één te zetten en niet de mens. De initiatieven van organisaties en gewone burgers kan en mogen daarom dan ook niet ontbreken. Zonder deze mensen zou Amerika nu geen symbool meer hebben.

Bronnen:

Hoe Biden bedreigde dieren kan helpen

©AnimalsToday.nl Maury Senden