De aantasting van het leefgebied in Europa heeft de aantallen van Velduilen sterk achteruit doen gaan. Sinds de jaren vijftig nam het aantal hard af. In totaal zijn er nog zo’n 10 à 30 paartjes in Nederland over. Maar er is nu een omslag in Groningen! Het lijkt er op dat de Velduil het akkervogelgebied in Groningen heeft gevonden.

velduil
Foto: Wikimedia Commons

Groningen heeft een goed doordacht akkervogelbeleid en is daar voor de terugkeer van de grauwe kiekendief heel succes vol in geweest. Het akkervogelbeleid in de Provincie Groningen met ruimte voor brede akkerranden en extensieve landbouwpercelen. Er is lage begroeiing waar ze onopvallend kunnen rusten en er is de perfecte combinatie van ruigte en korte vegetatie wat jacht op muizen of misschien zelf konijnen mogelijk maakt.

De Werkgroep Grauwe Kiekendief in samenwerking met de boeren van de agrarische natuurvereniging ANOG op veel plekken extra brede akkerranden en er is meer dan 1200 hectare landbouwgrond extensief in gebruik en ingezaaid met luzerne en rode klaver. Deze faunaranden en luzernepercelen van vijf tot tien hectare groot zijn zeer muizenrijk. Het is goed toeven is voor muizeneters, als de Velduil. Zeker tien paren lijken dit jaar in en rond de Groningse akkers te broeden. En dat is goed nieuws want het is een bijzondere vogel.

De Velduil is een echte zwerver, mede daarom hebben ze de akkers in Groningen gevonden. In tegenstelling tot andere uilsoorten, is de Velduil overdag wél actief. Het is bovendien de enige uil die zelf zijn nest bouwt. Om hun nest te beschermen gebruikt de velduil de zogenaamde ‘lamme vleugel-techniek’: de volwassen uil doet alsof hij een lamme vleugel heeft en loopt op deze manier weg van het nest. De belager denkt zo een makkelijke prooi te kunnen scoren en heeft daarom interesse meer in het nest.

Bron ©PiepVandaag.nl Mirjam Roenhorst