2014 gaat niet alleen de boeken in als een warm jaar, dit jaar is ook het jaar van de vele muizen, de vele velduilen en van nóg meer zilverreigers. 2014 is een goed vogeljaar. Hier volgen een paar hoogtepunten:

Grauwe kiekendief vogels
Grauwe kiekendief (mannetje) | Foto: By Donald Macauley from Carshalton, Surrey, UK (IMG_9255) [CC-BY-SA-2.0 , via Wikimedia Commons
Veel vogels profiteerden van de zachte winter van 2013/2014. Niet alleen was dit goed voor blauwe reigers en waterhoentjes, ook ijsvogels profiteerden van het zachte weer. Veel paartjes brachten twee of zelfs drie legsels groot. Een ander fenomeen was de overwintering van maar liefst twaalf zwarte ibissen. In juni bleek zelfs een zwarte ibis in broedhouding aanwezig in de Groene Jonker, een gebied in Zuid-Holland.

Veel spreeuwen
Dankzij het vroege voorjaar kwamen eind maart berichten binnen over nestbouw bij spreeuwen en zelfs al eileg, zo’n anderhalve week eerder dan andere jaren. Later in het seizoen begonnen veel paartjes zelfs aan een tweede leg.

Veel muizen en dus veel uilen
Aan het eind van het broedseizoen kwamen berichten binnen over successen bij uilen, met name bij velduilen. Overal konden zij broedend worden aangetroffen. Niet alleen op hun favoriete broedplaatsen de Waddeneilanden, waar de laatste paar broedparen van Nederland broeden, maar ook in Friesland, Overijssel, Flevoland en Utrecht. Uiteindelijk broedden meer dan tachtig paartjes binnen onze landsgrenzen.

Ook de kerkuil heeft het voortreffelijk gedaan. Eén paartje in Groningen kreeg zelfs elf nakomelingen. En dat in één nest. Kerkuilen kunnen doorgaan tot in november. Voor sommige kerkuilpaartjes betekent dat zij meer dan twintig jongen kunnen grootbrengen, in één broedseizoen!

Roofvogels
Binnen de roofvogelfamilie deden de wouwen het heel goed. De rode wouw broedde zowel in Overijssel als in Oost-Brabant en de zwarte wouwen deden liefst vier broedpogingen. Helaas zijn nog geen jongen geboren. Daarnaast was een opleving van grauwe kiekendief en blauwe kiekendief. Veel vogelaars kijken uit naar de eerste broedende visarend. Veelbelovend was dan ook de nestbouw van visarenden in de Biesbosch. Hopelijk komt deze spectaculaire soort terug in 2015.

Het najaar
Tijdens de najaarstrek vielen de hoge aantallen zilverreigers op. In oktober bleken minimaal 6300 grote zilverreigers aanwezig te zijn in Nederland. Nog nooit waren er zoveel in ons land. Verder was er een geweldige dagtrek van beflijsters, middelste jagers en houtduiven. In het kader van het Jaar van de Spreeuw werd een slaapplaatstelling georganiseerd. Op vijf slaapplaatsen werden liefst 100.000 spreeuwen geteld.

Watervogels
Helaas gaat het niet met alle soorten even goed. Vooral watervogels hebben het zwaar te verduren. In 2015 zal SOVON een vinger aan de pols houden door nog meer gegevens te verzamelen.

Bron: Natuurbericht, Kerkuil.com ©PiepVandaag.nl Wlater Eindhoven