Search Results for "grauwe kiekendief"

blauwborst
Binnenland, Kort, Nieuws

Moerasvogels bedreigd door nieuw mestbeleid 

Slechte waterkwaliteit door nieuw mestbeleid vormt een bedreiging voor Nederlandse moerasvogels. En niet alleen vogels in moerassen, ook insecten en amfibieën zijn het slachtoffer van het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Er komen te veel meststoffen in het oppervlaktewater…

kiekendieven
Binnenland, Weetjes

Weetjes: kiekendieven (video) 

Kiekendieven zijn slanke, middelgrote roofvogels. Wereldwijd zijn dertien soorten bekend, waarvan vier soorten in Nederland zijn waargenomen. Zowel de bruine-, de blauwe- als de grauwe kiekendief broeden in ons land en dit jaar broedde voor het eerst ook de steppekiekendief in Nederland. Pas nadat de…

Wilde hamster
Buitenland, Kort, Nieuws

Vlaanderen komt op voor behoud van de hamster 

De Vlaamse overheid heeft haar goedkeuring gegeven aan drie soortbeschermingsprogramma’s voor de wilde hamster, de grauwe kiekendief en de kwartelkoning. Om het programma voor de hamster te laten slagen en het dier voor uitsterven te behoeden wordt door de overheid ieder jaar zo’n 80 hamsters…

veldmuizen
Binnenland, Kort, Nieuws

Muizenplaag niet bestrijden maar voorkomen 

Het blijft onderwerp van gesprek: de zogenaamde muizenplaag in Friesland. Op alle mogelijke manieren worden de dieren bestreden. Van technische “early warning” systemen tot het onderwater zetten van grasvelden. De muizen komen met behulp van deze laatste zeer dieronvriendelijke methode na een ellendige doodstrijd om…

Grauwe kiekendief
Binnenland, Kort, Nieuws

2014: een goed jaar voor vogels 

2014 gaat niet alleen de boeken in als een warm jaar, dit jaar is ook het jaar van de vele muizen, de vele velduilen en van nóg meer zilverreigers. 2014 is een goed vogeljaar. Hier volgen een paar hoogtepunten: Veel vogels profiteerden van de zachte…

bestrijdingsmiddelen
Binnenland, Nieuws

Vergroening landbouw bedreiging voor agrarisch natuurbeheer 

Europese landbouwsubsidie toch weer verkapte inkomenssteun Waardevolle akkernatuur en landschapselementen gaan versneld ten onder, in plaats van dat ze gered worden door het nieuwe landbouwbeleid en collectieven. Dat zeggen Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut morgen tijdens de landelijke Dag…

Visarend
Nieuws, Wetenschap

Europa gevaarlijk voor roofvogels tijdens trek 

Van drie soorten roofvogels die trekken tussen Noordwest-Europa en West-Afrika wordt de omvang van de populatie waarschijnlijk vooral bepaald door het aantal sterfgevallen tijdens hun verblijf in Europa. Daarbij moet wel gezegd worden dat in het voorjaar ook de Sahara veel slachtoffers maakt. Dat heeft…

velduil
Binnenland, Kort, Nieuws

Velduil gaat de goede kant op 

De aantasting van het leefgebied in Europa heeft de aantallen van Velduilen sterk achteruit doen gaan. Sinds de jaren vijftig nam het aantal hard af. In totaal zijn er nog zo’n 10 à 30 paartjes in Nederland over. Maar er is nu een omslag in…