De grauwe gans was als broedvogel nagenoeg verdwenen door het ontginnen van moerassen en door bejaging. In 1970 zijn grauwe ganzen weer opnieuw uitgezet en met succes, mede door de Oostvaardersplassen. De grauwe gans is een grazer en hoort thuis in Nederland. Hij is sociaal en leeft in familieverband en is monogaam. Daar kan menig Homo sapiens nog wat van leren.

grauwe gans
Pleidooi voor de grauwe gans | Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

De provincie Zuid-Holland zet de grauwe gans en zijn soortgenoten op de dodenlijst, zij zouden de oorzaak zijn van schade aan o.a. gewassen. De gans is gemakkelijk te verjagen en anno 2018 zijn er zeker diervriendelijke methodes om hun aantallen terug te dringen. Denk daar bij aan verjagen met lasers, ik heb voorbeelden gezien met prima resultaat.

Hij kan goed de natuurgebieden begrazen. Dat biedt veel voordeel voor andere soorten, maar daarvoor in de plaats kiezen we voor Schotse hooglanders en paarden.

Op 30 juni 2018 bevonden mijn man en ik met vrienden en vele anderen ons in Jachthaven De Put bij Nieuwendijk (gemeente Goudswaard). We zijn natuurliefhebbers en kwamen daar om vogels te spotten. Zaterdagavond gezellig aan dek eten. Plotseling werden we opgeschrikt door enorm harde geluiden van ganzen uit installaties.

grauwe gans
We kwamen daar om vogels te spotten | Foto: ©Angelique Lagarde/Animals Today

De ganzen werden uit het natuurgebied gelokt en boven de landerijen beschoten.

Hele families, waarvan maar enkelen het overleefden, vonden de dood. Anderen stortten naar beneden, maar ook flinke aantallen werden alleen aangeschoten en belandden half dood stervende in pijn op het dijkje langs de haven. Dit is nota bene een stiltegebied! Natuurmonumenten stelt het wandelgebied pas open per 1 juli i.v.m. broedende vogels (Korendijkse Slikken).

Niet te bevatten deze verstoring en dierenleed.

Ook kwamen ganzen elders terecht, o.a. bij de parkeerplaats haven. Je moet er niet aan denken dieren van 10 kg op je hoofd te krijgen. Volslagen onverantwoord.

grauwe gans
De grauwe gans hoort bij Nederland | Foto: publiek domein

Natuurmonumenten creëert weer vele natuurgebieden in Nederland die we in het verleden vernietigd hadden, om alle vogels weer kansen te bieden, maar graanschuren en wetlands vlakbij elkaar is geloof ik geen gelukkige combinatie.

Wij hadden die bewuste zaterdag door de landerijen gefietst en geen enkele gans op het land gezien, gelukkig wel een kiekendief erboven wat ons zeer verblijde. Ook in het natuurgebied veel vogels o.a. de lepelaar en blauwborst. Prachtig, blij ze weer te kunnen bewonderen. We zagen allerlei soorten ganzen en lepelaars gebroederlijk naast elkaar. Na de jacht was er de volgende dag nog maar weinig te zien door deze wrede verstoring.

Het gaat helaas nog steeds niet goed met vele vogelsoorten ook in Nederland, er staan er nog te veel op de rode lijst of zijn kwetsbaar. We hebben een hele grote verantwoordelijkheid in dit land, we zijn een doortrek gebied en overwintergebied, hier moeten we trots en zuinig op zijn zodat de generaties die na ons komen ook nog kunnen genieten van al dat moois van deze planeet.

Hij behoort niet alleen de mensheid toe, die veel vernietigt en zich alles toe-eigent. Hij is voor ons allemaal, dus ook dieren en vogels.

Lepelaar | Foto: publiek domein

De geschiedenis leert ons dat we al veel dieren en vogels hebben laten uitsterven. Of we hebben ze uit ons land laten verdwijnen b.v. de raaf door bijgeloof (bracht ongeluk) weer teruggezet op de Veluwe. De kleine zilver reiger in de  dertiger jaren voor ‘veer op hoedje’, de kwak door bejaging in de middeleeuwen bij ontginnen van moerasgebied en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Laten we allen empathie en respect opbrengen voor alles wat leeft.

Van uit mijn hart,

Netty van den Brink