Het gaat niet goed met de veldleeuwerik in Nederland. Op dit moment zijn er nog maar zo’n 50.000 broedparen. Vijftig jaar geleden waren dat er nog 1.250.000 dus 96% minder. Grote boosdoener is de intensieve landbouw. Op de eentonige akkers is weinig voedsel te vinden voor de vogels en daarbij sneuvelen nesten bij het maaien van gras.

Veldleeuweriken
Foto: Daniel Pettersson [CC-BY-SA-2.5-se or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Marije Kuiper van Wageningen Universiteit deed onderzoek naar de waarde van akkerranden in het Groningse akkerbouwgebied rond het Oldambt. In dit gebied komt de Leeuwerik wel nog veel voor. Kuiper observeerde samen met leden van de plaatselijke Grauwe Kiekendief Werkgroep over een periode van drie jaar 73 broedparen. Onderzocht werd wat er gegeten werd, waar het voedsel vandaan kwam en hoever de veldleeuwerik ervoor gevlogen had.

De dieren bleken een enorme voorkeur te hebben voor akkerranden. Wel liever niet te ver van het nest want bij meer dan 100 meter vliegen kiezen de vogels voor een andere locatie.

Veel akkerranden blijken echter niet optimaal te liggen.  Dat heeft drie mogelijke oorzaken:

  1. Akkerranden liggen te dicht op elkaar waardoor broedgebieden elkaar overlappen;
  2. Op de naastliggende akkers zijn gewassen verbouwd die leeuweriken niet lekker vinden zoals bijvoorbeeld mais en koolzaad;
  3. Veel akkerranden liggen te dicht bij wegen, bos en water en dat is geen geschikte plaats om te broeden.

Er is wel hoop voor de veldleeuwerik. Volgens Marijke Kuiper is er namelijk met dezelfde hoeveelheid akkerrand wel twee keer zoveel aan aantrekkelijk broedgebied te creëren.

Bron: Groeneruimte.nl ©PiepVandaag.nl