Search Results for "blauwe kiekendief"

Blauwe Kiekendief
Binnenland, Nieuws

Politieke steun nodig voor Blauwe Kiekendief 

Er moet snel actie worden ondernomen voor de blauwe kiekendief en enkele andere ernstig bedreigde soorten, voor ze definitief uit Nederland zijn verdwenen. Dit stelt Soortenbescherming Nederland in een oproep aan Tweede Kamerleden.  Het is ongewenst dat de bescherming van deze soorten nog langer stil…

blauwborst
Binnenland, Kort, Nieuws

Moerasvogels bedreigd door nieuw mestbeleid 

Slechte waterkwaliteit door nieuw mestbeleid vormt een bedreiging voor Nederlandse moerasvogels. En niet alleen vogels in moerassen, ook insecten en amfibieën zijn het slachtoffer van het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Er komen te veel meststoffen in het oppervlaktewater…

kiekendieven
Binnenland, Weetjes

Weetjes: kiekendieven (video) 

Kiekendieven zijn slanke, middelgrote roofvogels. Wereldwijd zijn dertien soorten bekend, waarvan vier soorten in Nederland zijn waargenomen. Zowel de bruine-, de blauwe- als de grauwe kiekendief broeden in ons land en dit jaar broedde voor het eerst ook de steppekiekendief in Nederland. Pas nadat de…

wildlife crime in Nederland
Binnenland, Kort, Nieuws

Wildlife crime in Nederland 

Het gebeurt nog steeds, wildlife crime in Nederland. Uit egoïsme worden beschermde wilde dieren moedwillig verwond, verstoord, gevangen of gedood. Hiertegen wordt nog steeds te weinig gedaan. Daarom is er een petitie in het leven geroepen om aan deze misstanden een einde te maken. In…

Grauwe kiekendief
Binnenland, Kort, Nieuws

2014: een goed jaar voor vogels 

2014 gaat niet alleen de boeken in als een warm jaar, dit jaar is ook het jaar van de vele muizen, de vele velduilen en van nóg meer zilverreigers. 2014 is een goed vogeljaar. Hier volgen een paar hoogtepunten: Veel vogels profiteerden van de zachte…

Scholekster - Waddenzee
Binnenland, Kort, Nieuws

Broedvogels Waddenzee in de problemen 

Uit broedvogeltellingen van de afgelopen tien jaar blijkt dat de aantallen van twee derde van alle internationaal gemonitorde soorten in het Waddengebied afnemen. De achteruitgang van soorten als de scholekster, de kluut en de Noordse stern is zelfs in een versnelling geraakt. Zeldzame broedvogels zoals de kemphaan,…