Het gebeurt nog steeds, wildlife crime in Nederland. Uit egoïsme worden beschermde wilde dieren moedwillig verwond, verstoord, gevangen of gedood. Hiertegen wordt nog steeds te weinig gedaan. Daarom is er een petitie in het leven geroepen om aan deze misstanden een einde te maken.

wildlife crime in Nederland
Vergiftigde vogels | Foto: Meldpunt Wildlife Crime

In januari dit jaar is er een jager aangehouden op grond van roofvogelvergiftiging in Hallum. Hierbij zou hij gebruik gemaakt hebben van verschillende  met gif bewerkte ‘lokvogels’. Onder andere werden een: smient, duif en eend gebruikt. Daarvan waren enkele roofvogels het slachtoffer, waaronder een blauwe kiekendief.

Na het aantreffen van de dode vogels heeft de politie huiszoeking gedaan bij de betreffende jager. Tijdens dit huisbezoek zijn verboden bestrijdingsmiddelen en munitie in beslag genomen. De man is meegenomen voor verhoor. Hieruit is naar voren gekomen dat hij de vogels alleen maar zou hebben gevonden en daarom niet meer verdacht is, aldus de politie. Er is inmiddels een nieuw onderzoek ingesteld naar twee andere verdachten.

Topje van de ijsberg
Boa’s en politie krijgen regelmatig meldingen binnen van (vermoedelijke) misdaad tegen wilde dieren. Het aantal meldingen bij het Meldpunt Wildlife Crime was 40 in 2014 en 80 in 2015. Ondanks dat is niet bekend in welke mate deze misdaad voorkomt, het aantal meldingen zou nog maar ‘het topje van de ijsberg’ zijn. Dit komt deels doordat dit soort criminelen hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en vervolging vaak lastig is te herkennen. Om een beeld te krijgen van: de omvang; het soort; de locatie; de diersoort en de frequentie van wildlife crime in Nederland is het meldpunt Wildlife Crime opgericht. Hiermee wordt een actieplan gemaakt om wildlife crime tegen te gaan. Meldpunt ‘Wildlife Crime’ is alleen bedoeld voor strafbare feiten tegen in het wild levende dieren in Nederland.

wildlife crime in Nederland
Buizerd in klem | Foto: Meldpunt Wildlife Crime

Petitie
Widlife Crime wil de politiek duidelijk maken dat wildlife crime te vaak voorkomt en dat hier wat aan moet worden gedaan in Nederland. Om deze reden is er een petitie opgesteld om deze vervolgens met 10.000 ondertekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer. Met de petitie wordt gepleit voor een onderzoek naar de preventie van wildlife crime in Nederland en voor de aanpak en preventie van wildlife crime in Nederland. Op het moment hebben al ruim 5000 mensen de petitie Stop Wildlife Crime in Nederland ondertekend.

Persbericht Wildlife Crime