Blauwe Kiekendier (foto: Soortenbescherming)

Er moet snel actie worden ondernomen voor de blauwe kiekendief en enkele andere ernstig bedreigde soorten, voor ze definitief uit Nederland zijn verdwenen. Dit stelt Soortenbescherming Nederland in een oproep aan Tweede Kamerleden. 

Het is ongewenst dat de bescherming van deze soorten nog langer stil ligt. Ze kunnen niet wachten tot de provincies na decentralisatie nieuw natuurbeleid en nieuwe budgetten hebben vastgesteld voor het soortenbeleid. Voorbeelden zijn de grote vuurvlinder in het laagveengebied de Rottige Meente (Friesland), de blauwe kiekendief op de Waddeneilanden en de muurhagedis in Zuid-Limburg. Deze soorten zijn de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan en hebben momenteel jaarlijks extra ondersteuning nodig bovenop het reguliere beheer van natuurgebieden. De leefgebieden van deze soorten raken overwoekerd en populaties zijn te klein geworden om zonder gerichte maatregelen te kunnen overleven.

Door de onderhandelingen tussen provincies en staatssecretaris Bleker over het natuurbeleid is een beleidsvacuüm ontstaan. De verantwoordelijkheid voor het verdwijnen van soorten moet vanaf volgend jaar verhuizen van het rijk naar de provincies. Maar ook na dat akkoord zullen provincies zelf eerst nieuw beleid moeten maken en bijbehorende budgetten moeten gaan reserveren. Esmé Wiegman van de ChristenUnie heeft een amendement ingediend voor een overgangsregeling, die nog betaald wordt uit rijksmiddelen. Deze overgangsregeling moet verlies van soorten voorkomen, zodat provincies daarna hun nieuwe verantwoordelijkheden fatsoenlijk kunnen oppakken.

Bron: Soortenbescherming