In een poging de neushoorn te beschermen tegen stropers heeft een makelaar uit Australië een radicaal plan bedacht: hij wil Zuid-Afrikaanse neushoorns naar Australië halen. ‘Er is vandaag de dag geen veilige plek in Afrika meer voor neushoorns’, aldus Ray Dearlove.

Neushoorns naar Australië
Foto: Thomas Hawk via Compfight cc

Dat de neushoornpopulaties zich in uitermate zorgwekkende toestand bevinden, is geregeld op PiepVandaag.nl te lezen. Door de grote vraag vanuit Aziatische landen als China en Vietnam naar neushoornhoorn dreigen deze dieren uit te sterven: sinds 2010 zijn al ruim 5000 neushoorns gedood door stropers. En helaas lijkt het einde nog lang niet in zicht. Een kilo hoorn kan maar liefst 80.000 dollar opleveren, dit maakt het voor stropers helaas zeer de moeite waard om neushoorns massaal te doden.

Ray Dearlove, Zuid-Afrikaan van geboorte, is van mening dat er radicalere maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat er over tientallen jaren nog steeds neushoorns bestaan. Daarom bedacht hij een soort ‘biologische verzekeringspolis’. Met zijn organisatie Australian Rhino Project wil hij de komende jaren 80 neushoorns transporteren van Zuid-Afrika naar Australië, 20 dieren per jaar, in vier jaar tijd.

In mei zullen de eerste zes witte neushoorns in quarantaine worden geplaatst in Johannesburg. Deze dieren vliegen in augustus naar Australië, waar ze nog twee maanden in quarantaine blijven in dierentuin Taronga Western Plains. Daarna gaan ze naar hun nieuwe thuis in Monarto Zoo safari park, nabij Adelaide. Dit park is 1000 hectare groot.

Dearlove:

“De aantallen neushoorns nemen in snel tempo af. Ik bedacht me dat Australië een van de veiligste plaatsen ter wereld is om met een kudde te gaan fokken, met de intentie om dieren weer terug te brengen naar Afrika als de problemen met stropers onder controle zijn.”

De laatste jaren neemt het aantal gestroopte neushoorns fors toe, de situatie is zelfs zo ernstig dat het aantal gedode dieren het aantal geboorten overtreft. Dit betekent dat er over tien jaar al geen neushoorns meer kunnen zijn. Reden voor de 67-jarige Dearlove om deze dieren tegen enorme kosten over te brengen naar het continent ‘down under’. Na jaren van onderhandelen heeft hij goedkeuring van zowel de Zuid-Afrikaanse als de Australische overheid. Ook wordt zijn onderneming gesteund door geldschieters en milieubeschermers als Jane Goodall.

“Als jij en ik er niets aan doen, wie doet het dan wel? En als ze uiteindelijk verdwenen zijn, wie is dan de schuldige?”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde