Een fabrikant van kratten heeft op verzoek van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals en enkele vertegenwoordigers vanuit de pluimveesector een kippentransportkrat ontwikkeld die beter voldoet aan de Europese wet voor bescherming van dieren tijdens transport (EC 1/2005). De krat heeft een zijdeur waardoor de dieren tijdens transport bereikbaar zijn en zo nodig geholpen kunnen worden. Tijdens het laden en transport kunnen kippen gewond raken of ziek worden en moeten dan apart gezet worden en hulp krijgen.

transportkrat
Nieuwe kippenkratten, met toegang | © Eyes on Animals

Het welzijn van kippen tijdens transport staat vaak ernstig onder druk; vleugels, poten en soms zelfs koppen raken bekneld, waardoor de dieren veel pijn lijden. De traditionele transportkratten hebben alleen een opening aan de bovenkant. Wanneer deze eenmaal gestapeld zijn in de trucks, zijn de dieren niet meer bereikbaar en kunnen met geen mogelijkheid geholpen worden. Dit is in strijd met de Europese wetgeving, die voorschrijft dat dieren te allen tijde bereikbaar moeten zijn tijdens transport. In de nieuwe krat zijn de dieren, in ieder geval aan de buitenkanten, wel bereikbaar.

Lesley Moffat, directeur Eyes on Animals:

“Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling. De pluimveesector heeft met deze nieuwe krat een goede stap gezet in het verbeteren van dierenwelzijn. Eyes on Animals hoopt dat na de huidige testfase transportbedrijven massaal zullen omschakelen op deze krat en blijft vinger aan de pols houden”.

Eyes on Animals schenkt veel aandacht aan het welzijn van (slacht)kippen. Naast het realiseren van verbeteringen tijdens transport, heeft Eyes on Animals het idee gelanceerd voor het geven van cursussen voor pluimveevangers. Er zijn inmiddels trainingen gestart voor kippenvangploegen waar al een aantal bedrijven hun personeel aan hebben laten deelnemen.

transportkrat
Huidig kippenkrat, zonder toegang | © Eyes on Animals

Voor meer informatie over de kratten, die momenteel nog in een testfase zitten, kunt u kijken op de website van de VIV Europe Expo Match waar de nieuwe kratten worden gepresenteerd. De VIV vindt plaats in Utrecht van 20-22 mei, 2014.

Voor beeldmateriaal van de nieuwe transportkrat of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Eyes on Animals: info@eyesonanimals.com of gsm: 0611882632

Over Eyes on Animals:
Eyes on Animals is een onafhankelijke organisatie die zich sterk maakt voor het welzijn van landbouwdieren. Onze inspecteurs bezoeken boerderijen, veemarkten en slachthuizen en volgen veetransporten. Eyes on Animals wil samen met de landbouwindustrie werken aan het verbeteren van het welzijn van landbouwdieren door het uitvoeren van inspecties en doen van aanbevelingen. Ook geeft de organisatie voorlichting en geeft zij trainingen aan politie en veetransporteurs. Voor meer informatie : www.eyesonanimals.com

Persbericht Eyes on Animals