Rapport Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation

Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation voerden op 31 mei 2014 willekeurige controles uit op vrachtwagens met (pluim)vee in Noord-Brabant. De manier waarop uitgelegde legkippen nabij Weert werden ingeladen om in Polen, na een reis van 17 uur, te worden geslacht, is weerzinwekkend. Het team filmde de handelwijze, waarbij de kippen de vrachtwagen in werden gegooid alsof het levenloze dingen zijn, en stelde een zeer kritisch rapport op voor Nederlandse bestuurders, EU-functionarissen, verkeerspolitie, gedragsbiologen/wetenschappers en andere dierenwelzijnsorganisaties.

Slachtkippen - transport Polen
Slachtkippen – transport Polen | Foto: Eyes on Animals

Op 31 maart 2014 arriveerde het team van Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation ’s avonds op een boerderij in de buurt van Weert. De inspecteurs zagen hoe kippen in kratten werden gestopt en in vrachtwagens geladen. De dieren maakten veel kabaal en waren duidelijk gestrest. De kippenvangers, allen Polen, gaven toestemming het inladen te filmen.

Het betrof twee vrachtwagens van de Poolse firma Lech-Drób, waar voormalige leghennen in werden geladen voor transport naar een slachthuis in Polen, een reis van zo’n 17 uur. Het verenkleed van de meeste kippen was heel karig, sommigen hadden kale plekken.

Drinkwatervoorziening
Het is wettelijk vastgelegd dat pluimvee na een transport van 12 uur water moet krijgen. Volgens de boer was er wel een watersysteem aanwezig in de vrachtwagens, maar de inspecteurs zagen geen drinknippels. Wel toonde de chauffeur een watertank, maar hij wilde de zijflappen niet opnieuw openen om te laten zien waar de dieren konden drinken. Of een dergelijk systeem nu wel of niet aanwezig was, is dan ook onduidelijk.

Behandeling van de kippen
De manier waarop met de dieren werd omgegaan was zwaar onder de maat. De kippenvangers namen vier tot zes vogels per keer ondersteboven mee en smeten ze in de vrachtwagens. Enkele dode kippen werden aan de kant gegooid.

Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation:

“We hebben begrepen dat het gebruikelijk is binnen de pluimveesector om de vogels op deze wijze te behandelen, het is niet iets dat alleen in Nederland voorkomt. Maar we benadrukken dat dit geen excuus is om dit nog langer te tolereren. Als het om biggetjes of lammetjes zou gaan werd deze handelwijze niet toegestaan.

Daarom vragen we alle EU-lidstaten om een verplichte training in te stellen voor kippenvangers, waarin ze leren hoe ze vogels op een goede en rustige manier moeten inladen, waardoor de dieren minder stress ervaren en minder snel gewond raken.

We verzoeken de Nederlanse autoriteiten te controleren of deze specifieke vrachtwagens van Lech-Drób inderdaad voorzien zijn van een functionerend drinkwatersysteem en zien uit naar een reactie hieromtrent.

Daarnaast dringen we erop aan dat er altijd autoriteiten aanwezig zijn bij het inladen van pluimvee voor lange-afstandstransporten, zodat er direct boetes worden uitgedeeld als er sprake is van dierenmishandeling tijdens het laadproces.

Het volledige rapport van Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation lees je hier.

Kippen worden op achteloze en ongevoelige wijze ingeladen. Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Bron: Eyes on Animals ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde