Ierland zet zwangere vaarzen op zeetransport en slaat zo twee vliegen in één klap. Vaarzen zijn jonge koeien en als ze zwanger zijn nemen twee dieren slechts ruimte in van een enkel dier. Feitelijk verdubbelt Ierland daarmee de capaciteit van een veetransport over zee, met toegenomen winst ten koste van het welzijn van de zwangere jonge koeien en hun ongeboren kalfjes.

Ierland zet zwangere vaarzen op zeetransport
Ierland zet zwangere vaarzen op zeetransport | Foto (illustratief): publiek domein

Ierland is één van de landen die zich fel hebben uitgesproken tegen een mogelijk verbod op lange transporten van levende dieren naar landen buiten de EU. De republiek heeft onlangs zelfs een nieuwe markt aangeboord in een derde land. Ditmaal niet het voor transport van piepjonge kalveren, maar van zwangere vaarzen; jonge koeien die voor de eerste keer zwanger zijn. In januari voer een schip met daarop de eerste lading van 1.021 zwangere vaarzen van het Ierse Waterford Port en arriveerde zeven dagen later op haar eindbestemming in Algerije.
.

Goud geld

Ierland verdient goud geld met het transport van levende dieren. In 2023 exporteerde dit land 332.000 dieren, geschat op een waarde van 265 miljoen euro. Het merendeel ging over zee, naar landen binnen Europa, zoals Nederland, maar ook veel verder naar derde landen. Vergeleken met het jaar ervoor was het aantal met 14 procent gestegen. Dit komt hoofdzakelijk door de vele kalverentransporten. Het aantal getransporteerde kalveren steeg zelfs met 20 procent ten opzichte van 2022.
.

Omstreden EU diertransporten naar derde landen niet van de baan

.
De (beperkte) verbeteringen in dierenwelzijn volgens het voorstel van de Europese Commissie uit december 2023, zijn voor Ierland niet gunstig. Kalveren jonger dan vijf weken en lichter dan 50 kilo mogen bijvoorbeeld niet worden vervoerd, tenzij het gaat om een afstand kleiner dan 50 kilometer. Nu geldt er nog een minimumleeftijd van kalveren om vervoerd te mogen worden van tien dagen. Van de kalveren geëxporteerd door Ierland is 70 procent jonger dan vijf weken. Vaak zijn ze nog piepjong. De Europese Raad is pas van plan om aan de slag te gaan met deze nieuwe regels ‘als er tijd is’. Dus het gaat nog wel even duren eer Ierland er serieus mee te maken krijgt.

Zwangere vaarzen, dubbele winst

In de tussentijd zit Ierland dus niet stil. Het Ierse bedrijf David Clarke Livestock heeft dus al een manier gevonden om de aangekondigde nieuwe regels te omzeilen: dit bedrijf exporteert juist nóg jongere kalveren: ongeboren, in de buik van hun moeders. Jonge koeien die voor de eerste keer zwanger zijn gemaakt. De vaarzen kunnen in Algerije meteen worden ingezet als melkkoeien zodra ze gekalfd hebben. De stierkalveren worden vervolgens onverdoofd geslacht. Dubbele winst. De geringe dierenwelzijnswetten en regels waar Ierland nu nog mee te maken heeft, bestaan al helemaal niet in Algerije. Maar daar wordt niet over nagedacht als men het geld telt.

Bronnen:

Europese Raad maakt geen tijd voor verbetering veetransporten

©AnimalsToday.nl Mariska van Geelen