Uit inventarisaties van de Zoogdierwerkgroep Zeeland blijkt dat het aantal noordse woelmuizen zich op steeds meer plekken laat zien aan de zuidkust van Schouwen. Door het plaatsen van zogenaamde inloopvallen (bij dit soort vallen wordt het gevangen dier weer teruggezet in de natuur) zijn de muizen op verschillende plekken in de Zeeuwse natuur aangetroffen.

woelmuis
Noordse woelmuis | Foto: Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

André Hannewijk, boswachter bij Natuurmonumenten, vertelt hierover:

“De gebieden voldoen aan de strenge eisen van de noordse woelmuis. Zij hoeven niet te vrezen voor veldmuizen, een soort die niet kan zwemmen in tegenstelling tot de noordse woelmuis. Daarom vestigen zij zich graag op deels ruige eilandjes”.

Verhoging waterpeil

In de winter wordt het waterpeil verhoogd, zodat een soort als de veldmuis zich niet thuisvoelt in het gebied. De noordse woelmuis houdt echter van waterrijke gebieden, zodat de concurrentie van andere muizensoorten vrijwel nihil is. Toch blijft de noordse woelmuis kwetsbaar. Hij leeft namelijk alleen en wordt dus makkelijk weggejaagd door de in grotere groepen levende veld- en aardmuizen.

Ook in andere Zeeuwse gebieden, zoals de Westenschouwse Inlaag, Koudekerkse Inlaag en de Bootspolder gaat het goed met de noordse woelmuis. Momenteel loopt in deze gebieden een proef om aan de hand van DNA uit uitwerpselen en water vast te stellen waar de noordse woelmuis precies voorkomt en in welke aantallen.

Toekomst

Gedurende een aantal maanden vonden inventarisaties plaats rond Zierikzee, dankzij diverse subsidies. Aan de hand van de inventarisaties gaat Natuurmonumenten bekijken hoe en waar actief beheerd moet worden om een nog aantrekkelijker leefgebied te krijgen voor de noordse woelmuis.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven