Elk najaar is het weer een drukte van jewelste boven ons hoofd. Kleine zangvogels, ganzen, roofvogels, ooievaars, zeevogels, kraanvogels en nog veel meer verlaten het noorden voor de naderende winter. Een groot feest voor vogelaars. Vooral op die dagen, na veel regen en een noorden- of oostenwind met zon komt de trek op gang. Om al die langstrekkende vogels te tellen, wordt elk najaar de Euro Birdwatch gehouden. Zo ook dit jaar. De graspieper werd deze dag het meest gezien.

Vogelteldag
Veel kleine vogels tijdens Vogelteldag| Foto: Dick Daniels/Wikimedia

Op zaterdag 1 oktober werd op 150 verschillende plaatsen in Nederland geteld. Alle soorten en aantallen werden met een speciale app direct ingevoerd op de website van www.trektellen.nl. In totaal werden 397.050 vogels geteld en 197 soorten waargenomen. Niet alleen in Nederland werd geteld. 35 landen in Europa deden ook mee. Omdat de zwakke wind uit het zuiden kwam, vlogen vooral kleine zangvogels lager dan normaal en werden zij dus  vaak waargenomen. In deze tijd trekt vooral de graspieper vanuit Scandinavië naar zuidelijker gelegen streken.

In vorige jaren was de spreeuw altijd de aanvoerder van de  lijst met meest waargenomen vogelsoorten, maar door het warme weer van de laatste maand, besloot de spreeuw nog wat langer in Nederland te blijven. De vogels uit het noorden moeten nog langskomen. Helaas werden weinig roofvogels gezien door de tellers. Doordat de zon grotendeels ontbrak, was er nauwelijks thermiek. Iets waar roofvogels een hekel aan hebben.

Met zoveel tellers op de been, is de kans op zeldzaamheden ook wat groter. Met vogelsoorten als een ijsduiker, 8 roodkeelpiepers, 3 grote piepers, 8 buidelmezen, 5 bladkoningen, 1 ortolaan, 8 visarenden, en een morinelplevier mag Nederland best trots zijn. De kers op de taart was een alpengierzwaluw in Leusden.

Ook in België werd geteld. Opvallend was ook hier het grote aantal graspiepers. 63 telposten telden 137.253 overtrekkende vogels. In de vroege ochtend vlogen vooral over het noordelijk deel van Vlaanderen grote aantallen vinken. Daarna vooral graspiepers. Leuke waarnemingen in België waren vooral 310 lepelaars over de Duinbrug in Bredene, 187 exemplaren over de Fonteintjes in Blankenberge en 45 lepelaars over de Bellembrug in Aalter. Verder werden nog een velduil en vier rode wouwen waargenomen.

Tijdens de Euro Birdwatch 2016 werden in Europa totaal 5,8 miljoen doortrekkers geteld. De top tien van 2016:

Graspieper (1), vink (2), spreeuw (3), grauwe gans (4), kneu (5), kokmeeuw (6), aalscholver (7), boerenzwaluw (8), kievit (9), witte kwikstaart (10).

Bron: Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven