Een coalitie van 76 natuur- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen vraagt de paus om op te komen voor natuurbeschermers. Aanleiding is het toenemende geweld tegen mensen die strijden voor behoud van de natuur.

Paus
Paus moet zich uitspreken tegen geweld natuurbeschermers | Foto: Jeffrey Bruno/Wikimedia Commons

In een brief die deze week aan paus Franciscus aangeboden wordt vragen de organisaties de paus zich in te zetten voor de bescherming van mensen die hun leven riskeren voor het behoud van de natuur.

De ondertekenende organisaties maken zich zorgen over het toenemende geweld jegens natuurbeschermers. Wereldwijd worden elke week meer dan drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Een veelvoud hiervan krijgt te maken met bedreigingen, intimidaties en fysiek geweld. Met name inheemse groepen zijn kwetsbaar, omdat zij in afgelegen gebieden leven en hun grondgebied vaak geen wettelijke bescherming van de staat kent. Bovendien blijft het geweld tegen natuurbeschermers vaak onbestraft.

De ondertekende organisaties vrezen dat het geweld zal blijven toenemen als het niet op hoog internationaal niveau veroordeeld wordt. Naarmate de schaarste van grondstoffen wereldwijd toeneemt, wordt het spel van belangen rond natuurlijke hulpbronnen immers steeds grimmiger.

De coalitie bestaat uit 76 natuur- en mensenrechtenorganisaties van over de hele wereld die zich zorgen maken over de veiligheid van natuurbeschermers. De brief is een initiatief van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkt IUCN NL samen met Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness aan het project ‘Bescherm de natuurbeschermer’, dat natuurbeschermers maximale veiligheid moet bieden tegen intimidatie en geweld. Eén manier is om op hoog internationaal niveau, zoals nu bij de paus, aandacht te vragen voor de situatie van bedreigde natuurbeschermers.

Persbericht IUCN NL