Animal Rights organiseert op dinsdag 22 december een online protest tegen de hobbyjacht (de jacht in het jachtseizoen op vijf verschillende soorten). Met wilde eenden gaat het al langer niet goed en nu zijn ook hazen en konijnen toegevoegd aan de geactualiseerde Rode Lijst van Nederlandse Zoogdieren.

jagers
Online protest tegen de hobbyjacht | Foto: Pixabay

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights:

“Wilde dieren worden aan flarden geschoten voor het amusement van een kleine groep jagers. Het is onbegrijpelijk dat de plezierjacht in Nederland is toegestaan.”

Animal Rights pleit al langer voor een totaalverbod op de plezierjacht. Afgelopen juni overhandigde de dierenrechtenorganisatie 20.000 handtekeningen tegen de plezierjacht aan de Tweede Kamer. Animal Rights wil dat de jacht op haas, konijn, fazant, wilde eend en konijn stopt. Smit:

“In ieder geval vinden wij dat Rode Lijst soorten per direct van de afschotlijst moeten worden gehaald. De bescherming van deze soorten is nu volledig afhankelijk van het eigen inzicht van jagers.”

Hoe kan je meedoen?

Animal Rights roept iedereen op om op dinsdag 22 december foto’s en video’s te delen op social media en de minister en politieke partijen ter verantwoording te roepen. Kies zelf welke politieke partij je wil benaderen, maar tag in ieder geval Carola Schouten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • Twitter: @carolaschouten @minlnv @LNVTweedeKamer
  • Facebook: @carolaschouten @ministerieLNV
  • Instagram: @ministerielnv

Hier kan je nog meer afbeeldingen vinden om te downloaden en delen.

plezierjacht
Foto: Pixabay

Waar gaat het om?

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers vrij gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Naar schatting worden er elk jachtseizoen zo’n 300.000 dieren doodgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers.

Achtergrond: enkele feiten

  • De jacht op de wildsoorten (haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend) in het jachtseizoen heeft geen noodzaak en bestaat enkel om te “benutten” uit de natuur en voor het plezier van de jager.
  • Ruim 99% van het gerapporteerde afschot van de wilde eend, fazant en haas is ten behoeve van de jacht.
  • Verwachting 2019: totaalafschot van 300.000 dieren in jachtseizoen.
  • In Noord-Brabant wordt 1 op de 3 wilde dieren gedood in het jachtseizoen.
  • In Zuid-Holland wordt 1 op de 4 wilde dieren gedood in het jachtseizoen.
  • In Friesland worden nog steeds fazanten uitgezet. Dit is verboden.
  • Bij de fazant, eend en haas worden structureel meer dieren afgeschoten dan geteld. In sommige provincies zijn geen telgegevens aanwezig. Dit is wel verplicht.

Bron: