Meer dan 550 miljoen jaar geleden wemelden de oceanen van platte, ovaalvormige wezens, die we nu kennen als het uitgestorven fossiel Dickinsonia. Uit een onderzoek naar deze fossielen in Zuid-Australië, blijkt dat Dickinsonia overeenkomsten heeft met de bilateria, een verzamelnaam voor de groep dieren waar de meeste dieren toe behoren.

Dickinsonia
Dickinsonia, formaat badmuts | Foto: Verisimilus/Wikimedia

Van Dickinsonia was tot nu toe bekend dat ze zo groot als een badmat konden worden en zich voortbewogen. Tot welke dierengroep zij behoorde was echter nog niet bekend. Een van de doelen van de studie was om te begrijpen waar Dickinsonia past binnen het plaatje van de ontwikkeling van het vroege leven op onze planeet.

Voor het onderzoek reisden de onderzoekers van de Universiteit van Californië naar Zuid-Australië, naar de Ediacara Hills, een gebied 600 kilometer ten noorden van Adelaide. Hier zijn veel fossielen gevonden omdat het vroeger oceaanbodem was. De onderzoekers deden metingen naar onder andere vorm, structuur en omvang van het wezen. Onderzoeker Evans geeft aan dat ze wilden weten of deze fossiele wezens deel waren van een groep dieren die overleefden of dat het een mislukt evolutionair experiment was.

Dickinsonia
Dickinsonia ,een ‘mislukt evolutionair experiment’? | Foto: Matteo De Stefano/MUSE/Wikimedia

Symmetrisch wezen
Het onderzoek geeft inzichten in de groei en ontwikkeling van het grote en mobiele zeewezen. De onderzoekers kwamen erachter dat Dickinsonia zich op een complexe manier ontwikkelde en een soortgelijke genetische ‘gereedschapskist’ gebruikte als de dieren nu. De huidige dierenwereld bestaat voornamelijk uit bilateria: tweezijdige symmetrische wezens die zowel een voor- en achterkant hebben als een linker- en rechterkant. Dit kenmerk komt overeen met Dickinsonia. Dieren die dit niet hebben zijn bijvoorbeeld sponsdieren, die op zichzelf een stam binnen het dierenrijk vormen.

Reconstructie van het uiterlijk van Dickinsonia | Foto: Stanton F. Fink/Wikipedia

Ondanks de overeenkomsten met de bilateria stelt onderzoeker Evans dat Dickinsonia geen voorloper was van de huidige bilateriers, maar dat deze fossiele wezens eerder tot een andere dierengroep behoorden die gemeenschappelijke voorouderlijke genen hebben met de bilateriers. Hoewel Dickinsonia waarschijnlijk een aparte groep dieren vertegenwoordigde die nu is uitgestorven, kan dit onderzoek ons wel veel vertellen over de geschiedenis hoe dieren zich hebben ontwikkeld.

Bronnen: Phys, Plos One, Science Daily ©AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen