Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch is de spreeuw het vaakst geteld. In totaal vlogen er op 5 oktober 159.905 spreeuwen over ons land. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink.

vogelteldag
De spreeuw is het meest geteld op de vogelteldag | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In heel Europa gingen op 5 oktober vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. In ons land werd op ruim 160 plekken geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden minimaal 566.813 vogels gezien, verdeeld over 208 soorten. Het is de 24e keer dat Vogelbescherming de Euro Birdwatch in Nederland organiseert.

In oktober komt de vogeltrek altijd goed op gang. Vogels uit het noorden en oosten van Europa reizen af naar ons land. Een deel van deze vogels blijven hier om de winter door te brengen. De rest trekt verder naar warmere oorden, samen met vogels die ons land gebroed hebben. Door het heldere weer was de najaarstrek vandaag goed te zien. Daardoor werden 566.813 vogels geteld, verdeeld over 208 soorten.

De uitslag

Dit jaar eindigde de spreeuw op de eerste plaats, met 159.905 vogels in totaal. De bulk hiervan is afkomstig uit Scandinavië en Oost-Europa. Een deel van deze spreeuwen vliegt nog verder naar Groot-Brittannië en Frankrijk om daar de winter door te brengen. De echte piek van de spreeuwentrek moet nog komen, vaak rond eind oktober. Dat is ook de tijd van het jaar dat de spreeuwenwolken in de schemering te bewonderen zijn.

Weetjes: de spreeuw

Ook de trek van de kolganzen komt op gang, wat terug te zien is in de uitslag. Veel van deze ganzen zijn afkomstig uit de toendra’s in Siberië, waar ze hun jongen hebben groot gebracht. Tot maart blijven de kolganzen nog in ons land.

Gaaieninvasie

Opvallend is ook het aantal gaaien dat vandaag in ons land gezien zijn. De gaai eindigt opvallend op de 10e plek. Dit jaar is sprake van een invasiejaar van gaaien, het gevolg van een goed broedseizoen in het Noorden en Oosten van Europa in combinatie met weinig voedsel daar.

De top 10 van de waargenomen vogelsoorten is te bekijken via de website van Vogelbescherming Nederland.

Volg hier de stand.

Bijzondere waarnemingen

Ook dit jaar werden er weer veel bijzondere soorten gezien: een steppekiekendief, twee buidelmezen, veertien visarenden, zes velduilen, een roodpootvalk, drie morinelplevieren, een Siberische boompieper, drie roodkeelpiepers, acht bladkoningen, drie Europese kanaries, drie ortolanen, en negen grote piepers. Heel bijzonder is de zeer zeldzame blauwstaart, die bij telpost De Vulkaan in de duinen bij Den Haag werd gezien.

De gegevens zijn verzameld in samenwerking met www.trektellen.nl. Dit jaar doen er in heel Europa en Centraal-Azië ruim 40 landen landen mee. Alle gegevens van Europa worden verzameld door de partner van Vogelbescherming in Slowakije.

Persbericht Vogelbescherming Nederland