De populatie  van de monarchvlinder is met 22 procent afgenomen ten aanzien van vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwe rapporten van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Mexicaanse nationale commissie voor beschermde gebieden. Het aantal monarchvlinders dat in hun overwinteringsgebieden in Mexico te vinden is, is in slechts één jaar tijd gedaald van 7 hectare naar bijna 5,5 hectare.

Monarchvlinder
Populatie monarchvlinder daalt met 22 procent in Mexico | Foto: publiek domein

Elke winter reizen de vlinders ongeveer 4.500 kilometer van Canada naar de bossen van Mexico om te overwinteren. Deze bossen bieden bescherming tegen wind, regen en lage temperaturen tijdens de winterslaap van de monarchvlinders. Deze gebieden staan bekend als het biosfeerreservaat van de monarchvlinder.

Gevaar voor broedgebieden

Om de winter veilig door te kunnen komen hebben monarchvlinders uitgestrekte en grote bossen nodig. Tegenwoordig worden de biosfeerreservaten, waar de monarchvlinders overwinteren, bedreigd door boskap en extreme weersomstandigheden. Daarnaast is er in de Verenigde Staten sprake van een afname van broedgebieden als gevolg van het gebruik van herbiciden voor onkruidbestrijding.

monarchvlinder
Monarchvlinder | Foto: publiek domein

Gevolgen klimaatverandering

De afname van de monarchvlinderpopulatie kan ook toegeschreven worden aan klimaatverandering. Vooral in landen als Mexico, waar regenval al niet vaak voorkomt, kan een langdurige periode van koude temperaturen leiden tot een vermindering van water voor planten en dieren. Bovendien kan koude lucht ervoor zorgen dat er minder verdamping van water uit de bodem plaatsvindt. Hierdoor komt er minder waterdamp in de lucht en valt er dus minder neerslag. Deze gevolgen van klimaatverandering kunnen de biosfeerreservaten van de vlinders aantasten, omdat de bomen vatbaarder worden voor bosplagen en ziekten.

Bescherming monarchvlinder

Tot slot, het is niet alleen van belang om de monarchvlinder populatie te behouden, maar ook om belangrijke processen in ecosystemen te beschermen. Het trekfenomeen van de monarchvlinder is één van die processen. Monarchvlinders dragen bij aan het stuiven van planten en bloemen, wat essentieel is voor de voortplanting van veel plantensoorten en het behoud van biodiversiteit in natuurlijke ecosystemen. Dit proces bevordert ook de groei van wilde planten. Ze zijn tenslotte een belangrijke bron van voedsel en onderdak voor vele dieren.

Bronnen:

Bescherming monarchvlinder geen prioriteit voor VS

©AnimalsToday.nl Joëlle Schelvis