De NVWA heeft deze week naar aanleiding van het handhavingsverzoek van House of Animals 435 honden weggehaald bij de horrorfokker in Eersel. Op het moment van de inspectie door de NVWA zaten er bij Kwispel Enzo waarschijnlijk 625 honden, waaronder 44 puppy’s. In december werden slechts 30 van de ruim 500 honden in bewaring genomen, ondanks undercoverbeelden en verklaringen van oud-medewerkers dat de dieren erg slecht verzorgd werden. De NVWA wist dit, maar deed niets.

435 honden
435 honden weggehaald bij horrorfokker in Eersel | Foto: House of Animals

House of Animals bewees met undercoverbeelden en verklaringen van oud-medewerkers dat er voortdurend dierenleed en onthouding van zorg plaatsvindt bij de hondenfokker in Eersel. Dit gebeurde zelfs met medewerking van twee dierenartsen. De NVWA is jaren op de hoogte geweest van deze misstanden, maar greep niet in. Er werd onlangs door House of Animals bij de NVWA een handhavingsverzoek ingediend met een ultimatum.

In reactie op het handhavingsverzoek heeft de NVWA op 22 december 30 honden weggehaald bij de horrorfokker. Nieuwe undercoverbeelden van House of Animals toonden echter aan dat er nog steeds dieren waren die zorg nodig hadden, maar niet kregen.

Weer honden weggehaald na inval bij horrorfokker in Eersel

Achtergebleven honden

House of Animals maakt zich ernstig zorgen over de achtergebleven honden. Als de NVWA stelt dat de situatie ten opzichte van de inspectie in december is verslechterd, betekent dit dat de honden vier weken lang de nodige zorg is onthouden. Dit is dierenmishandeling. House of Animals vraagt zich ook af hoe het met de geestelijke gezondheid van de honden gesteld is. Karen Soeters van House of Animals:

“We maken ons zorgen om de achtergebleven honden, met name om de puppy’s en de drachtige teefjes.”

De situatie is des te schrijnender. Deze maand vond de hoorzitting van de voorlopige voorziening bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven plaats. De jurist van de NVWA stelde toen min of meer dat er op dat moment niets (meer) aan de hand was. Wij hadden het vermoeden dat dit niet klopte en dat is waarheid gebleken.

Rechter wil meer zicht op horrorfokker in Eersel voor inbeslagname

De NVWA liet ook weten dat ze bestuursrechtelijk zullen optreden door onder andere dwangsommen op te gaan leggen. Nu er bestuursrechtelijk opgetreden wordt, kan er geen houdverbod worden opgelegd. Op de vraag aan de NVWA waarom er niet strafrechtelijk is getreden, heeft de NVWA tot vandaag geen duidelijk antwoord gegeven.

Vanuit House of Animals gaan we dan ook door om de NVWA via de rechter af te dwingen om alle honden weg te halen of op het bedrijf een toezichthouder aan te stellen. Dat de NVWA nu schrijft dat ze de horrorfokker in Eersel in de gaten gaan houden is een ‘wassen neus’. Waar waren ze al die jaren dan?

horrorfokker
Honden bij ‘horrorfokker’ in Eersel | Foto: House of Animals

Inhoudelijke zitting

Op dinsdag 31 januari vindt een inhoudelijke zitting plaats naar aanleiding van het handhavingsverzoek van House of Animals, waarbij ook de derde partij – de hondenfokker zelf – aanwezig moet zijn. De NVWA moet voor die tijd alle rapportages aanleveren over de horrorfokker, inclusief het rapport van de inspectie eind december. Op 2 januari oordeelde de rechter dat nader onderzoek nodig was naar ‘de huidige situatie’ in Eersel. Karen Soeters:

“Tijdens de inval afgelopen dinsdag en woensdag zijn 435 honden bij de horrorfokker weggehaald. Dit aantal toont aan dat de 30 dieren in december slechts het topje van de ijsberg waren. Laat nu voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat deze hondenfokker stopt. Daar zorgt House of Animals voor, met alle rechtsmiddelen die tot onze beschikking staan.”

Bovendien heeft House of Animals informatie van een zeer betrouwbare bron vernomen dat de eigenaar, ondanks alle commotie, heeft aangegeven altijd te blijven fokken. Vanuit House of Animals zullen we druk blijven zetten op alle betrokken instanties. Helaas blijkt maar weer dat dit broodnodig is.

©AnimalsToday.nl | House of Animals