Zo’n 40 procent van de Spaanse honden blootgesteld aan mishandeling is een jachthond, volgens Seprona, de Dienst natuurbescherming van de Spaanse politie-eenheid van de Guardia Civil. Echter, volgens Podencoworld en Greyhounds Rescue Holland, twee Nederlandse organisaties die zich inzetten voor Spaanse jachthonden (podenco en galgo) zijn de cijfers veel hoger. Dit zijn cijfers afkomstig van de meest recente statistieken van Seprona. Het gaat hier om gegevens verzameld in de laatste vijf jaar.

Spaanse jachthonden
Meer dan 40 procent Spaanse mishandelde honden is jachthond | Foto credit: Nickthevet via Compfight cc

Volgens Seprona zijn er in de afgelopen vijf jaar 66.242 honden onderhevig geweest aan mishandeling. Van dit aantal zijn er 27.724, meer dan 40%, jachthonden. Het gaat hier om een hoog cijfer, zeker omdat in theorie maar 2% van de Spaanse bevolking een jachtvergunning heeft. De cijfers van Seprona vertegenwoordigen echter niet alle gevallen van mishandelde honden in Spanje, alleen de gevallen die door de Guardia Civil zijn geregistreerd en behandeld. Dit betekent dat de cijfers van opvangcentra, organisaties, gemeenten én deelstaten die zonder tussenkomst van de Guardia Civil deze honden helpen, niet in de statistieken zijn opgenomen. Dit wordt ook bevestigd door Evalien de Ruiter, voorzitter van Podencoworld:

“De stichtingen en dierenbeschermers weten dat de cijfers van Seprona slechts het topje van de ijsberg vormen. De werkelijke cijfers liggen vele malen hoger, slechts een paar procent van de werkelijke feiten van dierenmishandeling worden gemeld bij Seprona. Echter de overheid gaat wel uit van de cijfers van Seprona, zodat er een vertekend beeld betreffende dierenmishandeling wordt geschetst door de Spaanse overheid.”

“Ook het officiële cijfer aantal verlaten honden in Spanje in 2016, een aantal van 104.447, ligt in werkelijkheid veel hoger. De overheid gebruikt de cijfers van de Fundación Affinity, die cijfers verzamelt van refugio’s en perrera’s, maar dit zijn bij lange na niet alle stichtingen die zich bezighouden met het redden van dieren. Ook de honden die door jagers of op een andere manier aan hun eind komen, worden niet meegerekend.”

Scooby
Karen in Spanje op zoek naar het ware verhaal over de Spaanse galgo | Foto: AnimalsToday.nl

Diefstal
Er bestaat in Spanje geen instelling die alle cijfers verzamelt en registreert. Ondanks de incompleetheid van de data zijn de statistieken van Seprona nuttig in de zin dat het een idee geeft van de ernst van de situatie. Het laat zien dat het dumpen of mishandelen van dieren vaak voorkomt onder jachthonden. Vooral als het gaat om diefstal is er een sterke link met de jacht, er zijn jaren waarin 80% van de gestolen honden een jachthond is. Van de 646 honden die in 2012 gestolen werden, waren 503 jachthonden. In 2014 waren 388 van de 481 gestolen honden een jachthond, en in 2016 309 van 384. Senator Isabel Mora:

“Wat betreft de redenen voor diefstal van deze dieren, betekent dit dat er voor deze problematiek verschillende motieven zijn, onder andere hondenraces, de jacht en de verkoop van honden.”

Het aantal jachthonden dat in de steek wordt gelaten is ook vrij hoog. In 2015 werden 450 honden gedumpt, waarvan 188 jachthonden. In 2016 werden 434 gevallen geregistreerd, waarvan het in 158 gevallen een jachthond betrof. Dit zijn echter minieme cijfers als ze in contrast worden gezet met de meer dan 50.000 galgo’s en podenco’s waarvan jaarlijks wordt geschat dat ze gedumpt en/of gedood worden. Esther Versluijs, voorzitter van Greyhounds Rescue Holland:

“Onder de noemer traditie en geaccepteerd volksvermaak worden er jaarlijks rond de 50.000 galgo’s en podenco’s mishandeld, opgehangen, in brand gestoken en of gedumpt. Dit zijn cijfers bekend bij PACMA. Helaas bevestigd door hulporganisaties zoals shelters in Spanje zelf. Deze jachthonden worden gezien als gebruiksvoorwerp niet als dier met gevoel. Een oud bijgeloof in Spanje zegt hoe meer afgedankte honden lijden hoe beter de volgende generatie zal presteren.”

De cijfers van Seprona laten ook zien dat de jachthonden ook te maken hebben met de ernstigste vormen van dierenmishandeling, zoals ophanging. De helft van de honden die in 2016 opgehangen gevonden zijn, betrof jachthonden.

AnimalsToday maakte in 2016 een documentaire over het lot van Spaanse jachthonden zoals de galgo’s en podenco’s. Bekijk ‘Broken Spirit – The Galgo’s Last Run’ hier:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Bron ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer