Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 300 veehouderijen nu al groter zijn dan de bovengrens die demissionair staatssecretaris Bleker aan megastallen wil stellen.

Megastal
Megastal varkens

Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking  de ondergrens qua dieren in een megastal al veel te hoog vindt. Zo is 76%  van de Nederlanders van mening dat er minder dan 7.500 vleesvarkens in een stal zouden mogen worden gehouden. De bovengrens die Bleker voorstelde is  10.000 dieren en nu blijkt dat daar 19 bedrijven al weer boven zitten. Bij melkveehouderijen ligt die zogenaamde bovengrens op 500 koeien en volgens het CBS zitten 115 bedrijven al boven die norm.

Dat bedrijven steeds groter worden blijkt ook uit het feit dat de 100 grootste varkensbedrijven in het jaar 2000 gemiddeld 9443 dieren op stal hadden staan, terwijl dat er nu wel 17.661 zijn.

Bron: RTL ©PiepVandaag.nl