Het lijkt alsof de meerderheid van de bevolking de koe in de wei erg belangrijk vindt, maar helaas laten de cijfers een ander beeld zien. Tussen 2001 en 2011 is het aantal melkkoeien dat  in de de wei  staat  namelijk enorm afgenomen.

Koeien in de wei
©cc Milieucentrum Utrecht

Terwijl in 2001 nog zeker 90% van de koeien buiten kwam is dat percentage in 2011 nog maar 70%.

Op bedrijven met 160 koeien of meer komt nog maar 42% van de dieren buiten. Terwijl bij melkveehouders met minder dan 40 koeien nog zeker 93 % weidegang heeft. Dit blijkt uit cijfers van de Landbouwtelling 2012.

In Nederland leven 2,7 miljoen melkkoeien. De helft hiervan produceert melk, de andere helft is daar nog te jong voor. In gebieden met veel intensieve veehouderij lopen de koeien het minst vaak in de wei. In gebieden met veel weiden in het oosten en noorden van het land komt 65% tot 75% van de koeien buiten.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek ©PiepVandaag.nl