Veertienduizend kippen zijn zaterdag levend verbrand tijdens een stalbrand aan de Hemminksweg in het Gelderse Beltrum. De dieren waren niet te redden omdat het vuur snel om zich heen sloeg. Bovendien stond de kippenschuur al volledig in brand toen de eerste brandweerlieden arriveerden.

stalbrand Beltrum
14.000 kippen levend verbrand in Beltrum | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

In de omgeving van Beltrum was een dikke rookpluim te zien en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Vanwege de omvang van de brand en de volledige verwoesting van de kippenschuur is het volgens de brandweer moeilijk om te achterhalen wat de oorzaak is geweest. Vanwege de enorme hitte moest de brandweer in groepen blussen die elkaar konden afwisselen.

stalbrand Beltrum
De stal is volledig verwoest | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Doorgaans is de oorzaak van een stalbrand te reduceren tot twee opties: technisch of menselijk falen, maar ook kan opzet niet altijd uitgesloten worden. Een enkele keer is blikseminslag de veroorzaker, maar dat zijn verschijnselen die niet onopgemerkt voorbijtrekken en dus makkelijk aantoonbaar zijn.

stalbrand Beltrum
Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Mensen die onnadenkend vlees eten en eieren willen zijn medeverantwoordelijk voor dergelijke stalbranden, evenals supermarkten die de prijs dicteren en de overheid die maar geen strengere eisen stelt met betrekking tot brandwerende maatregelen.

stalbrand Beltrum
Foto: 1037 Against Animal Cruelty

De laagste prijs in de schappen van de winkel is voor velen helaas het enige wat telt, naast het onaantastbare recht om te kunnen barbecueën, eieren eten en zuivel nuttigen, maar niet of dat ten koste gaat van het welzijn van – ditmaal – 14.000 levende wezens.

stalbrand Beltrum
14.000 kippen levend verbrand in Beltrum | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Kippen voelen net als wij pijn en stress en hun doodsangst en -strijd moet vreselijk geweest zijn. Maar door de onvoorstelbare hoeveelheid dieren is ‘veertienduizend’ een bijna niet te bevatten begrip. Wellicht zou dit anders zijn wanneer er ‘14.000 mensen’ stond?

Bronnen:

Onderzoek naar stalbranden door Onderzoeksraad voor Veiligheid

.
©AnimalsToday.nl BVR