Global Tiger Day (29 juli) bracht dit jaar een dubbele boodschap. In vijf landen heeft het aantal tijgers zich redelijk hersteld, maar daarmee is de soort nog niet gered. Miljoenen in het bos verstopte strikken elders in het leefgebied van de tijger zullen dat verhinderen. Van de circa 100.000 in het wild levende tijgers aan het begin van de vorige eeuw, waren er in 2010 nog slechts 3.200 over.

strikken en stropers
Kosten strikken en stropers de tijger toch nog de kop? | Foto: publiek domein

Het goede nieuws is dat sindsdien de tijgerstand in vijf landen weer is toegenomen. In Bhutan, China, India, Nepal en Rusland wordt winst geboekt door gebieden te beschermen. Volgens onder meer WNF is dat niet alleen goed nieuws voor de tijger, maar ook voor de andere in het beschermde gebied levende diersoorten én voor de van het gebied afhankelijke mensen.

strikken en stropers
Foto: publiek domein

Met name in India is sprake van een opmerkelijk succes. Het dichtbevolkte land huisvest zo’n 70 procent van alle wilde tijgers in de wereld en men heeft kans gezien het aantal de afgelopen 12 jaar te verdubbelen tot bijna 3000 dieren. Ook Nepal doet het goed; in een van de nationale parken is het gelukt het aantal tijgers sinds 2009 ruim te verviervoudigen van 18 naar 80 individuen.

strikken en stropers
Siberische tijger in de sneeuw | Foto: publiek domein

Strikken en stropers

Er is echter ook slecht nieuws. Stroperij, meer in het bijzonder het aantal strikken dat verspreid ligt in het overige leefgebied van de tijger, bedreigt de tijgersoort nog steeds in haar voortbestaan. Volgens schattingen liggen alleen al in Laos, Cambodja en Vietnam 12,3 miljoen (!) strikken in het bos verstopt, een aantal dat zich verder uitbreidt richting belangrijk tijgerleefgebied in Maleisië. Daar is het aantal tijgers tussen 2008 en 2019 gehalveerd. Stroperij, illegale handel en fragmentatie van het leefgebied heeft de tijger in sommige landen in kritieke fase doen belanden. In de drie genoemde landen is de tijger intussen al vrijwel uitgestorven en zullen de strikken voornamelijk leiden tot decimering van de totale wildstand.

Bengaalse tijger
Bengaalse tijger | Foto: Arsh_86/flickr

Wat nu?

Het aantal tijgers is sinds 2010 iets opgeklommen, er zijn er nu zo’n 4000. Er moet dus nog het een en ander gebeuren om de doelstelling van TX2 te halen – het reddingsplan uit 2010 van 13 landen waar tijgers voorkomen, vastgelegd in de St. Peterburg Verklaring voor Bescherming van de Tijger – van 6.000 in het wild levende tijgers in 2022.

strikken en stropers
Siberische amoertijger | Foto: Tambako the Jaguar/flickr

Landen waar de tijger voorkomt moeten bereid zijn (geld) te investeren in beschermde gebieden. Ze zullen hun wetgeving en vooral de handhaving moeten aanscherpen om stroperij en illegale handel te stoppen. Samen met de lokale bevolking en inheemse gemeenschappen moeten de overheden zich inzetten op vermindering van de strikken en, last but not least, de wereldwijde vraag naar tijgers en tijgerproducten voor onder meer traditionele medicijnen moet worden ontmoedigd.

Bronnen:

#GNvdD: Zeldzame Indo-Chinese tijgers gespot in Thailand

.
©AnimalsToday.nl Laura Polderman