Global Tiger Day (29 juli) bracht dit jaar een dubbele boodschap. In vijf landen heeft het aantal tijgers zich redelijk hersteld, maar daarmee is de soort nog niet gered. Miljoenen in het bos verstopte strikken elders in het leefgebied van de tijger zullen dat verhinderen….