In de jaren zeventig was er in heel Amerika geen Mexicaanse wolf in het wild te zien. Na jaren van fokprogramma’s en zorgvuldige terugplaatsingen van deze unieke dieren in het wild, ontstaan er steeds meer roedels in de natuur. De zes nieuwe wolvenpups geven hoop voor de toekomst van hun bedreigde diersoort.

Mexicaanse wolvenpups
Zes Mexicaanse wolvenpups geven hoop voor toekomst van hun soort | Foto: publiek domein

Jarenlang moest de Mexicaanse wolf in het zuiden van Amerika vechten voor territorium. Conflicten met mensen in het gebied zorgden voor een dramatische uitdunning van dit ondersoort van de wolf. Toen in 1977 de U.S. Fish and Wildlife Service aan de noodrem trok, besloten meerdere organisaties iets te doen tegen het verlies van deze prachtige diersoort. Een fokprogramma werd opgezet om er voor te zorgen dat de Mexicaanse wolf niet uit de Amerikaanse wildernis zou verdwijnen.

Diversiteit

Door het uitstervingsgevaar dat zo’n dertig jaar heeft aangehouden, is de stamboom van de Mexicaanse wolf terug te leiden naar een aantal dieren. De fokprogramma’s zijn in het leven geroepen om meer genetische diversiteit te creëren. De zes jonge wolven die afgelopen maand zijn geboren vormen hier een prachtig voorbeeld van. Zij zorgen dat dit diersoort gezond kan uitbreiden en doorgroeien. “Het is een belangrijke mijlpaal. Kruislingse bevorderingsinspanningen hebben ertoe geleid dat dit aantal genetisch waardevolle Mexicaanse wolven nu een toevoeging is aan de populatie van deze dieren. Om zowel de criteria voor genetisch herstel als het aantal wolven in het wild te helpen de hersteldoelen te halen”, aldus Clay Crowder, adjunct-directeur van het wildbeheereenheid van de staat van Arizona (AZGFD).

“De Mexicaanse wolf is een ondersoort die bijna niet meer voorkomt in het wild. Met zorgvuldig beheer, zoals blijkt uit dit resultaat, is hun herstel en terugkeer naar het wild een bereikbaar doel. Terwijl de Endangered Species Act de noodzaak van herstel voorschrijft, is de succesvolle vooruitgang ter plaatse het bewijs van effectief staats-, federaal en stambeheer.”

Fokprogramma

Op dit moment bewonen 196 Mexicaanse wolven het zuiden van Noord-Amerika. 112 wolven bevinden zich in New-Mexico en 84 in Arizona. Samen met de zes nieuwe wolvenpups zijn er dit jaar dankzij het fokprogramma 13 nieuwe Mexicaanse wolven geboren. In het wild is de overlevingskans van nieuwe puppy’s zo’n 50 procent. Dat is de reden waarom de dieren niet meteen worden uitgezet als het fokprogramma afgerond is. Wanneer de kleintjes veertien dagen oud zijn, worden ze verplaatst naar een verblijf met wilde Mexicaanse wolven en puppy’s van hun eigen leeftijd. Hierdoor nemen de ouders de gefokte dieren op in hun roedel en wordt de diversiteit van de soort bevordert.  De komende jaren zal dit fokprogramma worden uitgebreid en de Mexicaanse wolf zal zo zijn weg terugvinden naar het oude vertrouwde zuiden van het wilde Amerika.

Bronnen:

Van hokken naar holen: recordaantal Mexicaanse wolvenpups naar het wild

©AnimalsToday.nl Maury Senden