BRAZILIË, 21 december 2016 – De overlevingskansen van een van ’s werelds meest zeldzame zangvogel, de Braziliaanse araripemanakin, zijn flink groter geworden. Met financiële steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL wordt het leefgebied van deze ernstig bedreigde maar prachtige vogel uitgebreid met 64 hectare. Dat biedt ruimte voor twaalf extra broedparen.

zeldzame zangvogel
Foto: Ciro Albano | Nebrazilbirding

De araripemanakin (Antilophia bokermanni), te herkennen aan zijn opvallende helderrode kuif, is een zeer zeldzame vogel. Hij werd pas ontdekt in 1996 en komt voor zover bekend slechts voor in een gebied van 28 km2 in het noordoosten van Brazilië. Naar schatting zijn er nog minder dan 1.000 individuen over.

Unieke broedlocaties
Hun specifieke voorkeur voor broedplaatsen maakt de araripemanakins kwetsbaar. Marc Hoogeslag van IUCN NL:

“Ze broeden het liefst in struikgewas aan de oevers van stroompjes en beken. Het voordeel daarvan is dat de nesten moeilijk bereikbaar zijn voor roofdieren, maar de keerzijde is dat het een enorme beperking legt op het aantal geschikte broedplaatsen.”

De vogelsoort wordt verder in zijn voortbestaan bedreigd door uitbreiding van landbouw, veeteelt en steden. In de door droogte gekenmerkte regio leggen omringende boeren en gemeenschappen beslag op het water uit de beken, waarbij struiken worden verwijderd. Zo blijven steeds minder plekken over waar de araripemanakin kan nestelen.

Extra oevervegetatie
Met de aankoop van de extra hectares komt daar verandering in. Hoogeslag:

“In dit nieuwe gebied, dat het bestaande reservaat bijna verdubbelt, ligt een zoetwaterbron. Onze lokale partnerorganisatie Aquasis verlegt de waterlopen die hieruit ontspringen en plant extra oevervegetatie aan. Zo zorgen ze voor ideale omstandigheden om nesten te bouwen, zodat deze soort kan overleven.”

Ook andere soorten profiteren van de uitbreiding van het reservaat. Een voorbeeld is de geelwangsijs, die drastisch achteruit is gegaan door illegale vangst voor de handel in huisdieren.

De aankoop is mogelijk gemaakt door een donatie van 50.000 euro uit het landacquisitiefonds van IUCN NL. IUCN NL beheert dit fonds sinds 2001 met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.

Persbericht IUCN NL