BRAZILIË, 21 december 2016 – De overlevingskansen van een van ‘s werelds meest zeldzame zangvogel, de Braziliaanse araripemanakin, zijn flink groter geworden. Met financiële steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL wordt het leefgebied van deze ernstig bedreigde maar prachtige vogel uitgebreid met 64 hectare. Dat biedt ruimte…