De voorheen sterk gereduceerde grijze wolvenpopulatie van Oregon, Verenigde Staten, heeft zich weer terug gevochten naar tenminste 77 dieren, die zich nu volop voortplanten in een uitgestrekt gebied. Dit verklaarden afgevaardigden van het Department of Fish and Wildlife vorige maand. Boeren willen nu meer mogelijkheden om wolven af te schieten als ze vinden dat de roofdieren een bedreiging vormen voor hun vee.

Oregon
Foto credit: -_Scott Mason Photography- / Foter / CC BY-NC-SA

Grijze wolven waren de oerbewoners in Oregon, maar begin 20e eeuw werden zij uit deze staat verbannen als gevolg van een eliminatiecampagne. In 2008 kwam de eerste wolf hier terug en sindsdien vermenigvuldigen zij zich over meerdere gebieden van deze noordwestelijke staat aan de Stille Oceaan.

Michelle Dennehy, woordvoerster van het State Wildlife Department:

“De wolvenpopulatie blijft groeien en uitbreiden en voor het eerst zien we voortplanting in zuidelijk Oregon. We hadden acht wolvenkoppels die paarden vorig jaar. Ook hebben we zes nieuwe wolvenparen en 26 jongen kunnen noteren.”

Maar nu de populatie groeit, komt er een herbeoordeling aan van de bestaande beperkingen onder de Wet voor Beschermde Diersoorten op het mishandelen of doden van wolven die vee bedreigen. Natuurbeschermers waarschuwen dat het nog te vroeg is het herstel van het bestaan van de soort te vieren.

Steve Pedery, directeur natuurbehoud bij Oregon Wild:

“De populatie blijft kwetsbaar. Het zal heel moeilijk zijn een betrouwbare wetenschapper te vinden die wil verklaren dat enkele tientallen wolven in de noordoostelijke hoek van de staat voor een werkelijk herstel zouden staan.”

De Oregon Cattlemen’s Association voert de druk op om wetten te herzien zodat haar leden op wolven kunnen schieten wanneer hun vee wordt bedreigd, wellicht door het stopzetten van de bescherming als bedreigde diersoort.

Wolven hebben minstens 30 schapen en koeien in Oregon gedood vorig jaar, volgens een staatsberekening, en boeren hebben gelobbyd voor meer vrijheid in het doden van de roofdieren.

“Totdat de wet gaat veranderen, zullen de koeienmensen in noordoost Oregon lijden,”

zegt rancher Roger Julick in een verklaring namens de Cattlemen’s Association.

Wildlife ambtenaren zullen zich buigen over de status als bedreigde diersoort voor de grijze wolf in Oregon tijdens een proces dat plaatsvindt in april. Dennehy zegt dat zelfs als in de staat de beschermde status van de wolf wordt opgeheven, in het grootste gedeelte van het westen de beschermingsmaatregelen van de Endangered Species Act wel van kracht blijven.

Wolven stonden op het randje van uitsterven in het grootste deel van de Verenigde Staten in de 60-er jaren. Eindelijk kregen de wolven bescherming onder de Endangered Species Act in 1973, maar hun aantal steeg niet significant totdat een actief herintroductieprogramma van start ging in 1995. Vanaf toen begon er een langzaam herstel van de populatie van de grijze wolf in de VS. Ongeveer 1.600 grijze wolven in de Rocky Mountains werden door het Congres in 2011 de beschermde status ontnomen en zijn sindsdien het doelwit van jagers. In juni 2013 kondigde de Obama-regering haar plan aan om de grijze wolf de status van beschermde diersoort af te nemen in de meeste van de lager gelegen 48 staten. Door deze actie kregen de staten zelf de verantwoording van het managen van het wolvenbestand. Eind 2014 heeft een rechter de federale bescherming van wolven in de westelijke Grote Meren juist hersteld op basis van het feit dat de U.S. Fish and Wildlife Service de Endangered Species Act heeft geschonden, door de wolven van de beschermde diersoortenlijst af te halen in 2012.

Bron ©PiepVandaag.nl Ildiko Bischot