Scimitar Oryx in Sydney Toranga Zoo (Foto: Wikimedia Commons)

De biodiversiteit op aarde gaat met een razendsnel tempo achteruit, zo blijkt uit de Global Species Assessment en vele andere gerelateerde studies. Als gevolg hiervan zullen veel soorten in 2012 uitsterven, zo wordt voorspeld. 

Hoewel uitstervingen altijd zijn voorgekomen op aarde, gaat het nu zo snel dat er niet voorspeld kan worden wat de gevolgen zullen zijn. De vijf eerdere massauitstervingen gebeurden over een relatief lange geologische tijdsperioden.

Daarentegen wordt geschat dat  er in de laatste 100 jaar zo’n diersoorten zijn uitgestorven en de evolutie van nieuwe diersoorten kan dat niet bijbenen. Menselijke activiteiten, zoals verstedelijking, industrialisering, jagen zijn grotendeels de oorzaak.

Volgens Conservation International

  • Zijn minimaal 15 diersoorten uitgestorven in de afgelopen decennia. Het werkelijke aantal uitstervingen wordt veel hoger geschat, maar in zulke lijsten worden conservatieve berekeningen gebruikt;
  • Duizenden dieren- en plantensoorten hebben groot risico uit te sterven;
  • Een op de drie amfibieen (32%) en bijna de helft van alle schildpadden (42%) worden met uitsterven bedreigd, samen met een op de acht vogels (12%) en een op de vier zoogdieren (23%);
  • Het aantal soorten dat met uitsterven is bedreigd loopt in een razendsnel tempo op;
  • Diersoorten op zowel de continenten als eilanden, die over het algemeen kwetsbaarder zijn, sterven uit, en
  • De snelheid waarmee dieren en planten tegenwoordig uitsterven gaat minimaal honder tot duizend keer sneller dan “natuurlijk” is.

Hierondereen aantal dier- en plantsoorten die in het wild al uitgestorven zijn beschouwd en in 2012 mogelijk totaal verdwijnen:

Anaxyrus baxteri (Wyoming Toad)

Bromus bromoideus (Brome des Ardennes)

Clermontia peleana (Pele Clermontia)

Commidendrum rotundifolium (Bastard Gumwood)

Corvus hawaiiensis (Hawaiian Crow)

Cryosophila williamsii (Root-spine Palm)

Cyanea superba (Superb Cyanea)

Cyanea truncata (Punaluu Cyanea)

Cyprinodon alvarezi (Perrito De Potosi)

Cyprinodon longidorsalis (La Palma Pupfish)

Cyrtandra waiolani (Fuzzyflower Cyrtandra)

Elaphurus davidianus (Père David’s Deer)

Encephalartos brevifoliolatus (Escarpment Cycad)

Encephalartos nubimontanus (Blue Cycad)

Encephalartos woodii (Wood’s Cycad)

Franklinia alatamaha (Franklin Tree)

Gallirallus owstoni (Guam Rail)

Kokia cookei (Molokai Koki`o)

Leptogryllus deceptor (Oahu Deceptor Bush Cricket)

Mammillaria glochidiata (Biznaguita)

Mangifera casturi (Kalimantan Mango)

Megupsilon aporus (Catarina Pupfish)

Mitu mitu (Alagoas Curassow)

Nectophrynoides asperginis (Kihansi Spray Toad)

Nilssonia nigricans (Black Soft-shell Turtle)

Oryx dammah (Scimitar-horned Oryx)

Partula dentifera (Polynesian Tree Snail)

Partula faba (Polynesian Tree Snail)

Partula hebe (Polynesian Tree Snail)

Partula mirabilis (Moorean Viviparous Tree Snail)

Partula nodosa (Polynesian Tree Snail)

Partula rosea (Polynesian Tree Snail)

Partula suturalis (Moorean Viviparous Tree Snail)

Partula tohiveana (Moorean Viviparous Tree Snail)

Partula tristis (Polynesian Tree Snail)

Partula varia (Polynesian Tree Snail)

Skiffia francesae (Golden Skiffia)

Sophora toromiro (Toromiro)

Stenodus leucichthys (Beloribitsa)

Thermosphaeroma thermophilum (Socorro Isopod)

Trochetiopsis erythroxylon (Redwood)

Zenaida graysoni (Socorro Dove)

IUCN heeft een “Critically Endangered”-lijst opgesteld. De lijst is hier te bekijken.

 

Bron: Discovery News