Groeiend VerzetHet eerste Groeiend Verzet bos wordt vandaag geplant in de Bolgerijen polder bij Vianen. Het protestbos tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de Nederlandse natuur groeit in een enorm tempo. Binnen een week zijn ruim 23.000 bomen besteld als protest tegen het beleid van staatssecretaris Bleker. Het aantal verkochte bomen groeit nog steeds.

Het feestelijke plantprotest vindt plaats op terrein van het Utrechts Landschap die de plantactiviteiten zal begeleiden. Op de locatie zullen de eerste 10.000 bomen worden geplant.

Marianne Thieme zal om 11.15 uur het officiële startsein geven door de eerste boom te planten, een Lindeboom. Voor de plantdag hebben zich al meer dan 600 boombestellers opgegeven, zij zullen ook de boompjes planten van degenen die niet zelf kunnen komen. Deelnemers worden met een pendelbus vanaf station Culemborg naar de plantlocatie vervoerd.

Het initiatief van de Partij voor de Dieren dat is omarmd door het radioprogramma Vroege Vogels, is bedoeld om burgers de kans te bieden alsnog de ecologische verbindingszones mogelijk te maken die het kabinet wil schrappen. Wie wil deelnemen aan het protest, kan bomen voor € 5,00 per stuk bestellen op de website www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet

Het bos van Groeiend Verzet komt te liggen in het natuurgebied Bolgerijen/Autena vlakbij Vianen. Het bos dat zal worden aangelegd is een (Elzenrijk) Essen-Iepenbos. Van nature hoort dit bos op deze grond. Het is een bostype dat goed gedijt in Nederland. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig Essen-Iepen bossen. Dit komt omdat gronden die rijk zijn aan voedingsstoffen en daardoor geschikt zijn voor Essen-Iepenbos vrijwel allemaal zijn ingenomen door de landbouw.

De polders Bolgerijen en Autena behoren tot de grootste binnendijkse griendbossen van Europa. De snelweg A2 doorsnijdt de polders. Vorig jaar is daarom een ecoduct aangelegd zodat in het wild levende  dieren veilig de snelweg kunnen passeren. Door de bezuinigingsmaatregelen op natuur stond de aanleg van dit bosperceel vlakbij het ecoduct in de wacht. Door deze actie is het nu toch mogelijk om dit Essen-Iepenbos aan te leggen. En dat is winst voor de natuur. Het nieuwe bos zal bestaan uit inheemse boomsoorten als es, iep, zwarte els, zomerlinde, schietwilg, grauwe wilg, populier, meidoorn, sleedoorn en vogelkers. De aanplant zal worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers van Het Utrechts Landschap.

De Partij voor de Dieren is in overleg over een tweede plantlocatie voor de overige bomen, mogelijk zal die plantdag in het voorjaar plaatsvinden.

Voor zover bekend is dit de grootste vorm van ‘volksbosbouw’ die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.

Bron: Partij voor de Dieren