Notenkrakers, behorend tot de kraaiachtigen, zijn zeer zeldzame wintergasten uit het hoge noorden, Noorwegen, Zweden, Finland en Siberië. Ook in de Alpenlanden is hij veel te vinden in naaldbossen, evenals in andere berggebieden binnen Europa. De meest nabije broedgebieden (van de Midden-Europese ondersoort) liggen in de Ardennen en de Eifel.

zeldzame notenkraker
Notenkraker | Foto: Wikimedia Commons

Als de winters heel streng zijn en er geen voedsel meer te vinden is in het leefgebied van deze vogels, zakken zij af naar het zuiden. Tijdens deze invasies kunnen notenkrakers zelfs tot in Nederland worden waargenomen. In hun oorspronkelijke verspreidingsgebied komen deze vogels weinig mensen tegen, zodat zij mensen niet als een bedreiging zien. Een mooi voorbeeld hiervan is een notenkraker in Wageningen, die hier al enige tijd verblijft. Door zijn tamheid is hij makkelijk te benaderen en fotografen maken hier dankbaar gebruik van.

Herkenning

De notenkraker is ongeveer even groot als een gaai, 32 tot 34 centimeter, met een donkerbruin verenkleed, bezaaid met witte stippels. Zijn vleugelspanwijdte bedraagt plusminus 50 centimeter.

Broeden

In Oostenrijk en Zwitserland zit de notenkraker al rond half maart op het nest. Vanwege de lange, koude winters in Scandinavië en Siberië begint de notenkraker hier pas half mei met broeden. Het vrouwtje broedt slechts één keer per jaar en legt 3 tot 4 eieren. Het nest bestaat uit takken en twijgen en is bekleed met grassen en mossen. Na zo’n 17 dagen broeden komen de eieren uit en na drie weken vliegen de jongen uit.

Invasies

Tijdens voedselschaarste trekken notenkrakers en masse naar zuidelijker gebieden en kunnen dan zelfs in Nederland terechtkomen. De laatste grote invasie, met meer dan 10.000 exemplaren, dateert alweer van 1968 (Siberische ondersoort). Het voorjaar daarop werden zelfs enkele broedgevallen geconstateerd, waaronder een broedgeval bij Udenhout in Noord-Brabant. Kleinere invasies vonden plaats in 1954, 1977 en in 1991.

Sinds half november verblijft een notenkraker in Nederland. Een unicum. Massaal reizen vogelaars af naar Wageningen om deze “tamme” vogel op de foto te zetten of gewoon te genieten van zo’n bijzonder moment. Het dier is zelfs zo tam dat hij tot op een meter is te benaderen.

Bronnen: Sovon, Vogelbescherming

©AnimalsToday.nl Walter Eijndhoven