Samen met de politie Zeeland-West-Brabant en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren 247 runderen in beslag genomen van een veehouder in Rilland in de provincie Zeeland.

NVWA - runderen

Niet alleen werden er kreupele en zieke dieren aangetroffen, ook was er voor de meeste dieren geen droge plek om te liggen. De veehouder heeft eerder een waarschuwing gekregen maar omdat er geen verbetering in de situatie is en de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van dieren niet is nagekomen zijn de dieren nu overgebracht naar een opvangadres.

De eigenaar is door de politie aangehouden.

Bij de Nieuwe (Nederlandse) Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) komen steeds meer meldingen binnen over verwaarloosde landbouwdieren. Zo kwamen er in 2012 1.747 meldingen binnen over de verwaarlozing van dieren op veehouderijen. In 2013 is dat aantal gestegen naar 2.226 klachten. Het gaat vooral om varkens, runderen en schapen.

Momenteel staan maar liefst 325 veehouders onder verscherpt toezicht. Daarvan blijken 60 veehouders notoire overtreders. In 410 zaken kreeg de eigenaar van de dieren de opdracht maatregelen te treffen om de situatie te verbeteren en moest er bijvoorbeeld verplicht een dierenarts worden ingeschakeld. Bij deze 410 zaken waren in totaal 271.210 dieren betrokken. In 87 gevallen droeg de NVWA de zaak direct over aan justitie. Op 12 bedrijven was de situatie zo nijpend dat 669 dieren onmiddellijk werden weggehaald. Zo werden afgelopen oktober bij een veehouder in Wagenberg 160 zieke en ernstig verwaarloosde paarden, pony’s en ezels direct in beslag genomen. Twee van de dieren waren al gestorven. [Bron]

Bron: NVWA.nl ©PiepVandaag.nl