Ondanks fraude met hondenpaspoorten, te jonge en vaak zieke Oost-Europese puppy’s, dierenartsen in het complot, een verbeurdverklaring en 270.000 euro boete, wordt de grote Belgische hondenimporteur Puppyhouse, nu Happy Doggy, door de gemeente Boechout geen strobreed in de weg gelegd. En ook de rechter helpt niet mee.

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel
Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel | Foto (illustratief): publiek domein

Puppy House (tegenwoordig Happy Doggy) behoort tot de grootste Belgische importeurs van puppy’s. Er worden gemiddeld 120 puppy’s per maand verkocht voor minstens 2 tot 3 keer de prijs waarvoor de dieren worden aangekocht in Oost-Europa. In 2020 bedroeg de omzet van het bedrijf 2,2 miljoen euro.

Op 26 maart 2021 vond in de rechtbank van Antwerpen de rechtszaak plaats tegen Puppy House (nu dus Happy Doggy; voorheen Tsjechische Dogs & Co – waarvan de rechter in 2016 bepaalde dat het bedrijf geen honden meer mocht exporteren naar België). Ook diende de zaak tegen drie dierenartsen die diensten verrichtten (of nog steeds verrichten) voor deze onderneming. Dierenrechtenorganisatie GAIA klaagde het bedrijf aan, samen met verschillende mensen die bij dit bedrijf een puppy hadden gekocht.

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel
GAIA klaagde het bedrijf aan | Foto: publiek domein

Verbeurdverklaring

In 2017 werden de eigenaren van Puppy House, Mathieu Clerckx en Louisa Thees, al veroordeeld tot een verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor een bedrag van 191.000 euro, omdat 382 Tsjechische pups op te jonge leeftijd werden geëxporteerd naar Boechout. Vier jaar later moest Puppy House/Happy Doggy zich dus opnieuw verantwoorden voor de strafrechter.

Op 30 april 2021 wordt Puppy House/Happy Doggy strafrechtelijk veroordeeld voor inbreuken op de Vlaamse milieuwetgeving en op de dierenwelzijnswet. Een bedrag van 200.000 euro aan illegale vermogensvoordelen werd verbeurdverklaard wegens het verhandelen van de te jonge pups uit Tsjechië. Daarbij legde de rechtbank boetes op voor een bedrag van 70.000 euro, in totaal dus 270.000 euro.

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel
Te jonge pups | Foto: publiek domein

Ongegrond verklaard

Wat de inbreuken betreft op de wetgeving inzake dierenwelzijn veroordeelde de rechtbank in slechts één geval Happy Doggy wegens de verkoop van een hond met duidelijke ziektesymptomen (een mank lopend dier met ontbrekende kootjes aan de achterpoot). De vordering van de andere 18 burgerlijke partijen met een sterk dossier inzake puppyleed (gekochte puppy’s die na aankoop ernstig ziek werden of stierven) werden echter allemaal ongegrond verklaard. Ook de vordering van GAIA werd ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.

De rechtbank legde ook boetes op voor het importeren van puppy’s (vooral uit Tsjechië en Hongarije). Happy Doggy werd veroordeeld voor het houden van te veel honden in een woongebied (maximaal 10 honden boven de zes maanden) en had daar dus nooit gevestigd mogen zijn – maar huist daar nog altijd.

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel
Screenshot website Happy Doggy

Dierenartsen mededaders

Voor de rechtbank stonden, samen met de twee bedrijfsleiders, ook drie dierenartsen terecht die diensten hadden verricht voor Happy Doggy. Zij stonden terecht wegens het stelselmatig verkorten van de quarantaineperiode en het vervalsen van veterinaire documenten. De procureur vorderde boetes van tweemaal 8000 euro en eenmaal 4000 euro voor de drie dierenartsen, die als mededader worden verdacht voor het ‘helpen omzeilen van de quarantainewetgeving’. De procureur sprak zelfs over ‘sporen van een criminele organisatie’.
.

Belgische dierenarts Jantina B. medeplichtige illegale hondenhandel

Geen gerechtigheid voor de puppy’s

Bij GAIA overheerst ontgoocheling over het oordeel van de rechtbank. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch:

“Er stond veel op het spel voor de dieren, met name voor het lot van 1500 puppy’s die Happy Doggy jaarlijks importeert uit Oost-Europa. Maar vandaag geschiedde geen gerechtigheid voor de dieren. Ik kan alleen maar vaststellen dat de veroordeling niet in verhouding staat tot de ernst van het leed dat zovele weerloze puppy’s aangedaan wordt. GAIA had op een zwaardere veroordeling gehoopt, gelet op de systematische schendingen van het dierenwelzijn door Happy Doggy, en dit al vele jaren. Al in 2014 diende GAIA de eerste strafklacht in en de situatie is 7 jaar later niet verbeterd. De verbeurdverklaring en de boetes zijn niet van dien aard om de praktijken van Happy Doggy een halt toe te roepen. Ik vrees dat deze grootschalige invoerder van pups goedgelovige kopers honden met allerlei aandoeningen zal blijven aansmeren.”

Anthony Godfroid, advocaat van GAIA, voegt eraan toe:

“Tussen 2017 en 2021 is Puppy House strafrechtelijk veroordeeld tot de betaling van € 470.000. Gelet op de grote hoeveelheid geld die omgaat in de sector van de import van puppy’s uit Oost-Europa schromelijk onvoldoende. De vordering van de procureur des Konings lag meer dan 10 x hoger: hij vroeg een verbeurdverklaring van afgerond 2,5 miljoen euro. De procureur vroeg ook een verbod op het houden van dieren en dat heeft de rechter tijdens de publieke zitting niet uitgesproken. Ook op de gevraagde sluiting van het bedrijf is de rechter niet ingegaan.”

Tegen het vonnis van vorig jaar, een beslissing van de Correctionele Rechtbank van Antwerpen, wordt momenteel beroep ingesteld bij het Hof van Beroep van Antwerpen:

“Aangezien de systematische schendingen van het dierenwelzijn onvoldoende ernstig werden genomen, zagen we ons genoodzaakt om hiertegen in beroep te gaan. Deze procedure is dus nog aan de gang.”

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel
Foto: publiek domein

Illegaal

De vordering van het openbaar ministerie stelt dat Puppy House/Happy Doggy illegaal te werk gaat. Volgens de procureur schendt Puppy House/Happy Doggy de milieuregelgeving; de fokker zou immers met honden fokken zonder over een vereiste milieuvergunning te beschikken. De kennel bevindt zich ook in woongebied, terwijl het om overlast te vermijden in woongebied verboden is voor hondenkennels met meer dan 10 volwassen honden.

Puppy House/Happy Doggy zou ook de dierenwelzijnswetgeving schenden, door dieren te verkopen met ziektesymptomen, door de wrede omgang met dieren (euthanaseren en dumpen van zieke pups, soms zelfs levend), door het verstrekken van niet geregistreerde en verkeerde (goedkope) geneesmiddelen, het verhandelen van te jonge pups, het nalaten van het toedienen van adequate medische zorg en door dieren te importeren uit Oost-Europa, zonder voldoende ‘eigen nesten’ te fokken.

Nog steeds staan er aan de Provinciesteenweg in Boechout op het terrein van hondenzaak Puppy House/Happy Doggy twee illegaal geplaatste ‘containers’, die fungeren als showroom voor puppy’s. Tot twee keer toe zijn er strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken over de importactiviteiten van Puppy House. Volgens het Antwerps parket belet niets de gemeente om de containers weg te halen, maar dat gebeurt niet. De gemeente Boechout doet helemaal niets. En de verkoop van puppy’s uit de containers gaat gewoon verder.

Hoe herken je een broodfokhandelaar?

Wat is een broodfokker?

Een broodfokker is een fokker van gezelschapsdieren, meestal honden of katten, met het primaire doel om (veel) geld te verdienen, waardoor het welzijn van de dieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen. Een dergelijke fokker let niet op de gezondheid en het karakter van het dier. De dieren groeien niet op in een huiselijke omgeving, maar in een hok, kooi of ergens buiten in een vieze schuur. De gezondheid van de dieren interesseert broodfokkers niet. Ze liegen over de leeftijd van de dieren en over hun vaccinaties. Zo lijden veel verkochte puppy’s aan giardia (bloederige diarree), kennelhoest, ringworm en het parvovirus. Soms met de dood van de puppy tot gevolg en steevast met heel veel verdriet bij het baasje. Ondertussen worden de moederhonden – in eigen land of in Oost-Europa – behandeld als fokmachines.

Er wordt geen stamboom aangevraagd en er komt met regelmaat inteelt voor: er wordt niet gelet op erfelijke ziekten of afwijkingen. Jonge dieren worden meestal niet goed gesocialiseerd en in sommige gevallen ook niet zindelijk gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ernstige lichamelijke afwijkingen en gedragsstoornissen kunnen ontstaan. Ook ontwormingskuren en andere parasietenwerende middelen worden de dieren soms te lang of geheel onthouden, wat de gezondheid en het immuunsysteem verzwakt. Broodfokken kent verschillende gradaties, maar wordt over het algemeen als dierenmishandeling beschouwd.

Wil je een hond? Ben je een dierenvriend? Ga alleen in zee met een bonafide hondenfokker, maar haal liever nog een dier uit het asiel.

Bronnen:

Omstreden puppyhandelaar ‘De Meiboom’ moet permanent dicht

#Kwijt herdenkt slachtoffers malafide puppyhandel

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg