Eyes on Animals publiceert vandaag in samenwerking met zusterorganisaties de nieuwe film ‘Van Holland naar de Hel‘, over Nederlands vee dat via andere EU-landen in de horrorslachthuizen van Libië en Libanon terechtkomt.

Nederlands vee naar horrorslachthuizen Libië en Libanon
Kalfjes op weg naar een hororslachterij buiten de EU | Foto: screenshot video EyesonAnimalsinspect/YouTube

Afgelopen zomer documenteerde Eyes on Animals met hulp van Animals International, AWF/TSB en Welfarm, hoe Nederlandse stieren in de haven van Cartagena (Spanje) op een schip met bestemming Libië werden geladen om daar vervolgens te worden geslacht. Ook werd vastgelegd hoe Nederlandse runderen, geboren in Drenthe (herkenbaar aan het oormerk), werden vastgebonden, op de grond werden gewerkt en met een mes verschillende keren in de hals werden gesneden. Dit alles volledig bij bewustzijn, op een met bloed besmeurde vloer in een slachthuis in Beiroet (Libanon).

Verbod

In Nederland geldt een verbod op het exporteren van vee naar slachterijen buiten de EU. Nederland exporteert haar vee echter wel naar andere EU-landen. Van daaruit kunnen de dieren alsnog naar slachterijen buiten de EU worden getransporteerd. Eyes on Animals roept daarom de Europese Commissie op om een einde te maken aan export naar landen waarvan bekend is dat de slachtomstandigheden gruwelijk zijn.

Nederlands vee naar horrorslachthuizen Libië en Libanon
Nederlands vee vanuit Cartagena (Spanje) op weg naar een horrorslachthuis in Libië | Foto: screenshot video EyesonAnimalsinspect/YouTube

Horrorslacht Nederlands vee

De slachtomstandigheden in Libanon en Libië zijn buitengewoon wreed. Vee dat vanuit EU-landen in de haven van Beiroet aankomt, verkeert in zo’n slechte conditie dat het vaak niet meer kan lopen. Volgens EU-richtlijnen zouden deze dieren moeten worden geëuthanaseerd om ze uit hun lijden te verlossen. Dit gebeurt echter nooit. In plaats daarvan worden deze ernstig verzwakte dieren levend uit het schip gehesen met een kraan.

Nederlands vee naar horrorslachthuizen Libië en Libanon
Foto: screenshot video EyesonAnimalsinspect/YouTube

In de slachthuizen zelf gaat de wrede behandeling door. De dieren worden gepijnigd en besprongen. Hun pezen worden doorgesneden en ze worden in hun ogen geprikt, zodat ze vallen en verstijfd zijn van angst en pijn. Vervolgens wordt het dier vastgebonden en de keel doorgesneden, terwijl het dier nog volledig bij bewustzijn is. Vaak gebeurt dit met korte en botte messen. Lesley Moffat van Eyes on Animals:

“Ik observeer deze verschrikkingen al sinds 2001, toen ik voor het eerst naar Beiroet ging. Al die jaren is er niets veranderd. Daarin moet nu verandering komen. En die verandering moet vanuit de vee-industrie zelf komen. De Nederlandse veetransportsector beschikt over veel kennis over het gedrag en het welzijn van dieren. Die kennis moet zij exporteren. Alleen zo kunnen de slachtomstandigheden in deze landen eens en voor altijd worden verbeterd. Veehouders moeten verantwoordelijkheid nemen voor dieren die door hen op de wereld komen. Tot die tijd moet de EU haar eigen regels handhaven en niet langer accepteren dat levende dieren op lange, uitputtende trajecten naar barbaarse slachthuizen worden gestuurd, waar ze worden gemarteld en zo intens lijden.”

Bekijk hieronder de schokkende film ‘Van Holland naar de Hel’ (alleen te zien met Google/YouTube inlog):

Nederlands vee naar horrorslachthuizen Libië en Libanon

Bron: