De gruwelijke beelden van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard, waar veel mensen  geschokt op reageerden, blijken volgens het openbaar ministerie (O.M.) geen strafbare feiten te bevatten. Dit staat in de reactie van het O.M. op de aangifte van mishandeling van wilde grauwe ganzen in de Hoeksche Waard. In filmpjes die op YouTube verschenen is te zien hoe ganzen uit de lucht worden geschoten, levend op de grond belanden, proberen te ontkomen en door jagers aan hun nek worden rondgeslingerd, waarna ze nog steeds leven.

Ganzenjacht Hoeksche Waard
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

De filmpjes – gemaakt door de actiegroep Stop de Ganzenmoord – zijn ruim 34.000 keer bekeken. Veel mensen reageerden geschokt, waarop de actiegroep besloot aangifte van mishandeling te doen om na te gaan of er strafbare handelingen zijn gepleegd.

 ”Nu dit niet het geval blijkt te zijn is duidelijk geworden dat deze wrede manier van omgang met de ganzen de realiteit laat zien hoe in Nederland op ganzen gejaagd wordt. Eigenlijk zegt Nederland dus dat dit een geaccepteerde manier is om met onze natuur om te gaan”, aldus Riëlle van Duin, woordvoerder van actiegroep Stop de Ganzenmoord.

”En om het acceptabel te laten klinken wordt het nu schadebestrijding genoemd in plaats van jacht. Heel veel Nederlanders zijn namelijk tegen de plezierjacht. Zodra deze zelfde jacht het etiket ‘schadebestrijding’ opgeplakt krijgt, roept dit minder weerstand op bij mensen”.

Wat diezelfde mensen niet te horen krijgen, is dat deze vorm van schadebestrijding geen oplossing is.

 ”Ganzen leven in trouwe familieverbanden en door een aantal familieleden uit een groep te schieten zorg je slechts tijdelijk voor minder ganzen, de lege plekken worden al snel door een nieuwe jongere generatie opgevuld, met andere woorden, ze zullen voor meer nakomelingen zorgen”, stelt Van Duin.

Ganzen doen in feite niets anders dan gebruik maken van het aanbod dat voor ze gecreëerd is middels de aanleg van mooie waterrijke natuurgebieden en naastgelegen akkers vol eiwitrijk voedsel. Sovon (de organisatie die de ganzentellingen doet waarop het beleid is gebaseerd) stelt dat in een op 26 november 2013 verschenen rapport. Afschot en verjaging heeft niet het gewenste resultaat.

Ganzenmoord jagers
Ganzenjacht Hoeksche Waard | Foto via STOP DE GANZENMOORD

Dat ze nu zonder pardon en op barbaarse wijze afgeschoten mogen worden is het resultaat van een perfecte, zware lobby voor de eenzijdige belangen van agrariërs en jagers. Voorgenoemden worden daarin op onbegrijpelijke wijze gesteund door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming die voor dit beleid hebben getekend in het Ganzenakkoord dat per 1 januari 2014 van kracht gaat.

Zelfs de Provincie die de belangen van gewone mensen en de natuur zou moeten behartigen stemt in met het afschieten van honderdduizenden ganzen en faciliteert het zelfs door doorlopend steeds uitgebreidere ontheffingen af te geven. Daarentegen doet men weinig tot niets om de oorzaak van de populatiegroei weg te nemen en lijkt niemand zich meer af te vragen of het massaal doden van ganzen wel het gewenste resultaat oplevert.

Stop de ganzenmoord is dan ook woedend over de eenzijdige inzet op afschot. Zij stellen dat met de uitspraak van het openbaar ministerie op de aangifte is vastgesteld dat de komende jaren honderdduizenden ganzen hetzelfde lot wacht als de ganzen in de filmpjes.

”Nergens zien wij terug dat serieus gestart is met duurzame gansvriendelijke oplossingen die wél worden benoemd in het Ganzenakkoord. Wat hierdoor overblijft is zinloos afschot op grote schaal. Hoe dat eruit ziet weten we nu dankzij de filmpjes gemaakt in de Hoeksche Waard”.

Persbericht Actiegroep Stop de Ganzenmoord