Vleermuizen(Naar een oude mythe van Madagascar)

Er was in Gods koninkrijk eens een grote brand, en Hij stuurde alle vogels er op uit om deze te blussen. Alleen de vleermuis, die toen nog gewoon een vogel was, slaagde- hij sloeg het vuur met zijn grote vleugels uit, maar verloor daarbij helaas al zijn veren.

De geheel witte drongo bedekte zichzelf met as en vloog, eerder dan de vleermuis, terug naar God. Hij zei: “Ik heb het vuur gedoofd. Kijk hoe zwart ik ben geworden”. God was verheugd en maakte de drongo de koning der vogels.

Spoedig daarna arriveerde de vleermuis, maar God geloofde niet dat deze het vuur had gedoofd. Vanzelfsprekend was de vleermuis hier heel kwaad over, en verklaarde dat hij God vanaf dat moment altijd zijn achterste zou laten zien.

Sindsdien beschouwt men de drongo als een slimme vogel, en slaapt de vleermuis ondersteboven.

Bron